Wytwarzanie aplikacji w Objective-C na platformę iOS

Zapytaj o szkolenie:

Termin - do ustalenia

Szkolimy zarówno w dni powszednie, jak i w weekendy. Zaproponuj dogodny dla Ciebie termin, a my zajmiemy się resztą.

35 godzin

Dodatkowo przewidujemy:
2 x 15 min – przerwa na kawę
30 min – przerwa obiadowa

Gdańsk, siedziba Codementors

Gdański Park Naukowo-Technologiczny
ul. Trzy Lipy 3, 80 – 172 Gdańsk (budynek C)

 

lub inna ustalona lokalizacja

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów chcących poznać jedną z najpopularniejszym platform mobilnych – iOS. Dzięki kursowi nauczysz się tworzyć aplikacje na tą platformę. Poznasz dobre praktyki, konwencje a także narzędzie programistyczne.

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby posiadające podstawową wiedzę z zakresu programowania obiektowego

Grupa może liczyć maksymalnie 12 osób.

Termin i miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się w terminie ustalonym z firmą – zleceniodawcą. Będzie trwało 35h i zostanie rozłożone na pięć dni. Każde ze spotkań będzie trwało 8h (7h zajęć i 1h przerwy).

Szkolenie odbywać się może w siedzibie Codementors ( Gdański Park Naukowo-Technologiczny) lub w innej ustalonej lokalizacji, również poza Trójmiastem.

Co zyskasz?

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma Certyfikat Codementors, potwierdzający zdobyte umiejętności, z wyszczególnionym programem szkolenia. A także gadżet – niespodziankę 🙂

Organizacja szkolenia

Na szkolenie dostarczamy sprzęt komputerowy z zainstalowanym i skonfigurowanym środowiskiem oraz narzędziami potrzebnymi do przeprowadzenia szkolenia. Po stronie zleceniodawcy pozostaje kwestia udostępnienia stosownej sali oraz ewentualny catering.

Ramowy program

 • Wprowadzenie do platformy iOS
  • Architektura systemu
  • Bezpieczeństwo
  • Kompatybilność
  • Narzędzia deweloperskie
  • Dokumentacja
 • Podstawy tworzenia aplikacji
  • Struktura aplikacji
  • Cykl życia (stany)
  • Zarządzanie zasobami
  • Uprawnienia
  • Budowanie i uruchamianie
 • Podstawy Objective-C
  • Historia języka
  • Klasy i obiekty
  • nil
  • Podstawowe typy
  • Enkapsulacja
  • Kategorie i protokoły
  • Kolekcje
  • Bloki
  • Obsługa błędów
 • Zarządzanie pamięcią
  • Dobre praktyki
  • Zliczanie referencji
  • Autorelease Pool
  • ARC (Automatic Reference Counting)
  • Obsługa komunikatów “memory warning”
 • Model View Controller
  • Model
  • Widok
  • Kontroler
  • Dobre praktyki
  • Alternatywne wzorce
 • Interfejs użytkownika
  • iOS Human Interface Guidelines
  • Interface builder
  • Podstawowe kontrolki
  • Auto Layout
  • Motywy
  • Podstawy animacji
 • Publikacja aplikacji
  • Podpisywanie aplikacji
  • Proces publikacji
  • Aktualizacje
 • Dobre praktyki
  • Obsługa różnych typów urządzeń
  • Wsparcie dla starszych wersji systemu
  • Testowanie aplikacji
  • Debugowanie aplikacji
 • Testowanie aplikacji

Opłata za szkolenie

Skorzystaj z możliwości finansowania tego szkolenia

Dofinansowanie z KFS

W przypadku dedykowanych kursów specjalistycznych pomagamy z przygotowaniem dokumentów przy staraniu się o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dla szkoleń specjalistycznych, na które pracodawca wysyła minimum 7 osób, pomoc ta jest bezpłatna.

 • Środki KFS przeznaczone są na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy,
 • Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa, które zatrudniają min. 1 pracownika),
 • Dofinansowanie dla mikroprzedsiębiorstw stanowi 100% wartości usługi szkoleniowej,
 • W przypadku przedsiębiorstw dużych, średnich i małych dofinansowanie z KFS wynosi 80% wartości usługi szkoleniowej,
 • Środki z KFS są formą pomocy de minimis,
 • Przy ubieganiu się o przyznanie środków z KFS bez znaczenia jest rodzaj umowy o pracę na podstawie której zatrudnieni są pracownicy (np. umowa o pracę na czas nieokreślony, umowa o pracę na czas określony, umowa na zastępstwo), a także czy wykonują oni pracę na pełen, czy na część etatu. W przypadku umowy o pracę na czas określony, jak i umowy o pracę na zastępstwo, musi ona obejmować okres, co najmniej do czasu zakończenia kształcenia ustawicznego.

Dofinansowanie w ramach RPO (Baza Usług Rozwojowych)

Firma Codementors zarejestrowana jest w Bazie Usług Rozwojowych. Nasi Partnerzy, spełniający warunki o byciu mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, mogą ubiegać się o dofinansowanie naszych szkoleń w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Chętnie pomożemy w przygotowaniu wniosku o to dofinansowanie!

 

Więcej informacji o wysokości i warunkach dofinansowania: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie