Wprowadzenie innowacji procesowej do usługi tworzenia i udostępniania szkoleń online poprzez opracowanie nowej architektury uzupełnionej innowacyjnymi algorytmami wspierającymi procesy nauczania dla firmy Codementors Sp. z o.o.

Cel projektu

Celem projektu jest maksymalnie wierne przeniesienie zalet kształcenia stacjonarnego w zakresie kompetencji cyfrowych w rzeczywistość wirtualną, przez opracowanie nowej architektury systemu, uzupełnionej innowacyjnymi algorytmami wspierającymi procesy nauczania.

Planowany efekt

Rezultat projektu ma być osiągnięty poprzez opracowanie nowej architektury, która będzie wykorzystywać innowacyjne algorytmy wspierające procesy nauczania.

Wartość projektu

  • 482 160.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

  • 333 200.00 PLN

Subwencja Finansowa