Audyt

Firma Codementors świadczy usługi audytorsko-szkoleniowe zgodnie z zapotrzebowaniem Klientów.

Oferta

Każda z usług audytorsko-szkoleniowych kończy się przygotowaniem dokumentacji z wynikiem audytu, a także przeprowadzeniem stosownych szkoleń, zgodnie ze stwierdzoną potrzebą.

Zakres usług:

  1. Analiza architektury sieci
  2. Analiza zabezpieczeń serwerów oraz stacji roboczych
  3. Analiza środowiska serwerowego
  4. Analiza stacji roboczych
  5. Ogólny audyt infrastruktury informatycznej
  6. Analiza oprogramowania
  7. Inne usługi, do ustalenia indywidualnego

Opłata za audyt

Skorzystaj z możliwości finansowania audytu:

Dofinansowanie w ramach RPO (Baza Usług Rozwojowych)

Firma Codementors zarejestrowana jest w Bazie Usług Rozwojowych. Nasi Partnerzy, spełniający warunki o byciu mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, mogą ubiegać się o dofinansowanie audytu w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Chętnie pomożemy w przygotowaniu wniosku o to dofinansowanie!

 

Więcej informacji o wysokości i warunkach dofinansowania: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie