Software Craftsmanship - Java

Zapytaj o szkolenie:

Termin - do ustalenia

Szkolimy zarówno w dni powszednie, jak i w weekendy. Zaproponuj dogodny dla Ciebie termin, a my zajmiemy się resztą.

35 godzin

Dodatkowo przewidujemy:
2 x 15 min – przerwa na kawę
30 min – przerwa obiadowa

Gdańsk, siedziba Codementors

Gdański Park Naukowo-Technologiczny
ul. Trzy Lipy 3, 80 – 172 Gdańsk (budynek C)

 

lub inna ustalona lokalizacja

Dla kogo jest to szkolenie?

Jesteśmy pasjonatami Czystego Kodu, podejścia Software Craftsmanship oraz Programowania Ekstremalnego, które przez wiele lat przyświecało nam w trakcie wytwarzania oprogramowania. Szkolenie to jest esencją kluczowych aspektów, reguł, zasad i wzorców nowoczesnej inżynierii oprogramowania opartej o wyżej wymienione podejścia, które chcemy Państwu przekazać w formie warsztatów programowania maksymalnie nastawionych na praktykę.

Na szkolenie zapraszamy osoby z podstawową znajomością języka Java. Szkolenie będzie formą wprowadzenia do kluczowych aspektów nowoczesnej inżynierii oprogramowania.

Grupa może liczyć maksymalnie 12 osób.

Termin i miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się w terminie ustalonym z firmą – zleceniodawcą. Będzie trwało 35h i zostanie przeprowadzone w dni ustalone z firmą – zleceniodawcą.

Szkolenie może zostać zorganizowane zarówno w dni powszednie jak i w dni weekendowe. A odbywać się może w siedzibie Codementors ( Gdański Park Naukowo-Technologiczny) lub w innej ustalonej lokalizacji, również poza Trójmiastem.

Co zyskasz?

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma Certyfikat Codementors, potwierdzający zdobyte umiejętności, z wyszczególnionym programem szkolenia. A także gadżet – niespodziankę 🙂

Organizacja szkolenia

Na szkolenie dostarczamy sprzęt komputerowy z zainstalowanym i skonfigurowanym środowiskiem oraz narzędziami potrzebnymi do przeprowadzenia szkolenia. Po stronie zleceniodawcy pozostaje kwestia udostępnienia stosownej sali oraz ewentualny catering.

Kurs podzielony jest na część teoretyczną i praktyczną. Każdy rodzaj zagadnienia jest wstępnie omawiany przez prowadzącego a następnie grupa przechodzi do ćwiczeń praktycznych (średnio 25% teoria, 75% praktyka). Podczas ćwiczeń praktycznych przeprowadzane są sesje programistyczne z aktywnym udziałem prowadzącego (live coding). Skupiamy się na praktycznym poznaniu najczęściej wykorzystywanych zagadnień związanych z Software Craftsmanship, Czystym Kodem oraz Programowaniem Ekstremalnym.

Grupa pracuje na przygotowanym przez prowadzących szkielecie modułu, do którego dodawane są poszczególne funkcjonalności zgodnie z regułami, aspektami i zasadami poruszanymi podczas części teoretycznej. Każda sesja programistyczna (a jest ich kilka) kończy się code review przy współudziale grupy oraz prowadzącego.

Narzędzia, które wykorzystujemy podczas szkolenia – IntelliJ Idea, Git, Gerrit, Sonar, Cobertura/Jacoco, Jenkins, Jira.

Ramowy program

 • Wstęp do Software Craftsmanship
 • Aspekty obiektowości
 • Związki pomiędzy obiektami
 • Atrybuty jakościowe oprogramowania – architektoniczne oraz biznesowe
  • Modyfikowalność
  • Dostępność
  • Wydajność
  • Testowalność
  • Skalowalność
  • Bezpieczeństwo
  • Strategie uzyskiwania atrybutów jakościowych
 • Code Smell
 • Principles of Object Oriented Design
  • SOLID
   • Single Responsibility Principle
   • Open-closed Principle
   • Liskov Substitution Principle
   • Interface Segregation Principle
  • Cohesion
   • Release Reuse Equivalency Principle
   • Common Closure Principle
   • Common Reuse Principle
  • Couplings
   • Acyclic Dependencies Principle
   • Stable Dependencies Principle
   • Stable Abstractions Principle
  • Zasady GRASP – General Responsibility Assignment Software Patterns
  • Clean Code
   • Nazywania klas, metod i zmiennych
   • Komentowanie kodu
   • Formatowanie kodu
   • Zasady dotyczące tworzenie klas i funkcji
   • Antysymetria danych i obiektów
   • Obsługa błędów i sytuacji wyjątkowych
   • Granice systemu – testy uczące, korzystanie z kodu innych firm
   • Odzielenie konstruowania systemu od używania
   • Separowanie problemów i Aspect-Oriented Programming
   • Testy jednostkowe
   • Live Demo – oczyszczanie kodu
  • Wzorce projektowe i architektoniczne
   • Gang of Four Patterns
   • Enterprise Application Architecture Patterns
   • Command-Query Responsibility Segregation
   • Hexagonal Architecture
   • Event Sourcing
   • Microkernel
   • Blackboard
   • Broker
  • Elementy Domain-Driven Design
   • Building Blocks of Model-Driven Design
  • Design by Contract
   • Wstęp do podejścia
   • Preconditions i Postconditions
   • Kowariancja i Kontrawariancja
   • Notacja i monitoring kontraktu

Opłata za szkolenie

Skorzystaj z możliwości finansowania tego szkolenia

Dofinansowanie z KFS

W przypadku dedykowanych kursów specjalistycznych pomagamy z przygotowaniem dokumentów przy staraniu się o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dla szkoleń specjalistycznych, na które pracodawca wysyła minimum 7 osób, pomoc ta jest bezpłatna.

 • Środki KFS przeznaczone są na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy,
 • Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa, które zatrudniają min. 1 pracownika),
 • Dofinansowanie dla mikroprzedsiębiorstw stanowi 100% wartości usługi szkoleniowej,
 • W przypadku przedsiębiorstw dużych, średnich i małych dofinansowanie z KFS wynosi 80% wartości usługi szkoleniowej,
 • Środki z KFS są formą pomocy de minimis,
 • Przy ubieganiu się o przyznanie środków z KFS bez znaczenia jest rodzaj umowy o pracę na podstawie której zatrudnieni są pracownicy (np. umowa o pracę na czas nieokreślony, umowa o pracę na czas określony, umowa na zastępstwo), a także czy wykonują oni pracę na pełen, czy na część etatu. W przypadku umowy o pracę na czas określony, jak i umowy o pracę na zastępstwo, musi ona obejmować okres, co najmniej do czasu zakończenia kształcenia ustawicznego.

Dofinansowanie w ramach RPO (Baza Usług Rozwojowych)

Firma Codementors zarejestrowana jest w Bazie Usług Rozwojowych. Nasi Partnerzy, spełniający warunki o byciu mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, mogą ubiegać się o dofinansowanie naszych szkoleń w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Chętnie pomożemy w przygotowaniu wniosku o to dofinansowanie!

 

Więcej informacji o wysokości i warunkach dofinansowania: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie