Przetwarzanie danych w aplikacjach Android w Java

Zapytaj o szkolenie:

Termin - do ustalenia

Szkolimy zarówno w dni powszednie, jak i w weekendy. Zaproponuj dogodny dla Ciebie termin, a my zajmiemy się resztą.

28 godzin

Dodatkowo przewidujemy:
2 x 15 min – przerwa na kawę
30 min – przerwa obiadowa

Gdańsk, siedziba Codementors

Gdański Park Naukowo-Technologiczny
ul. Trzy Lipy 3, 80 – 172 Gdańsk (budynek C)

 

lub inna ustalona lokalizacja

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów chcących poznać jedną z najpopularniejszym platform mobilnych – Android. Dzięki kursowi nauczysz się tworzyć aplikacje na tą platformę, ze szczególnym naciskiem na pobieranie i przetwarzanie danych. Poznasz dobre praktyki, konwencje a także narzędzie programistyczne.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu języka programowania Java.

Grupa może liczyć maksymalnie 12 osób.

Termin i miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się w terminie ustalonym z firmą – zleceniodawcą. Będzie trwało 28h i zostanie podzielone na cztery dni. Każde ze spotkań będzie trwało 8h (7h zajęć i 1h przerwy).

Szkolenie odbywać się może w siedzibie Codementors ( Gdański Park Naukowo-Technologiczny) lub w innej ustalonej lokalizacji, również poza Trójmiastem.

Co zyskasz?

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma Certyfikat Codementors, potwierdzający zdobyte umiejętności, z wyszczególnionym programem szkolenia. A także gadżet – niespodziankę 🙂

Organizacja szkolenia

Na szkolenie dostarczamy sprzęt komputerowy z zainstalowanym i skonfigurowanym środowiskiem oraz narzędziami potrzebnymi do przeprowadzenia szkolenia. Po stronie zleceniodawcy pozostaje kwestia udostępnienia stosownej sali oraz ewentualny catering.

Ramowy program

 • Wprowadzenie do platformy Android
  • Architektura systemu
  • Bezpieczeństwo platformy
  • Kompatybilność aplikacji
  • Narzędzia deweloperskie
  • Dokumentacja
 • Podstawy tworzenia aplikacji
  • Plik manifestu
  • Uprawnienia aplikacji
  • Zarządzanie zasobami
  • Komponenty
  • Budowanie i uruchamianie
 • Aktywności
  • Cykl życia
  • Tworzenie aktywności
  • Zarządzanbie stanem
  • Zadania i stos
  • Intencje
  • Fragmenty
 • Usługi
  • Typy usług
  • Cykl życia
  • Tworzenie usług
  • Usługi powiązane (Bound Services)
  • AIDL
 • Odbiorcy komunikatów
  • Odbieranie komunikatów
  • Wysyłanie komunikatów
  • Zdarzenia systemowe
 • Dostawcy treści
  • Tworzenie i obsługa
  • Uprawnienia
  • SAF (Storage Access Framework)
 • Wielowątkowość
  • Procesy
  • Wątki
  • AsyncTask
 • Obsługa danych
  • Pamięć urządzenia
  • Shared Preferences
  • Adaptery
  • Bazy SQLite
  • ORM (Object Relational Mapping)
  • Komunikacja http
  • RESTful apis
  • Przetwarzanie plików JSON
  • Kopia bezpieczeństwa w chmurze
 • Publikacja aplikacji
  • Podpisywanie aplikacji
  • Proces publikacji
  • Aktualizacje
 • Dobre praktyki
  • Obsługa różnych typów urządzeń
  • Wsparcie dla starszych wersji systemu

Opłata za szkolenie

Skorzystaj z możliwości finansowania tego szkolenia

Dofinansowanie z KFS

W przypadku dedykowanych kursów specjalistycznych pomagamy z przygotowaniem dokumentów przy staraniu się o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dla szkoleń specjalistycznych, na które pracodawca wysyła minimum 7 osób, pomoc ta jest bezpłatna.

 • Środki KFS przeznaczone są na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy,
 • Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa, które zatrudniają min. 1 pracownika),
 • Dofinansowanie dla mikroprzedsiębiorstw stanowi 100% wartości usługi szkoleniowej,
 • W przypadku przedsiębiorstw dużych, średnich i małych dofinansowanie z KFS wynosi 80% wartości usługi szkoleniowej,
 • Środki z KFS są formą pomocy de minimis,
 • Przy ubieganiu się o przyznanie środków z KFS bez znaczenia jest rodzaj umowy o pracę na podstawie której zatrudnieni są pracownicy (np. umowa o pracę na czas nieokreślony, umowa o pracę na czas określony, umowa na zastępstwo), a także czy wykonują oni pracę na pełen, czy na część etatu. W przypadku umowy o pracę na czas określony, jak i umowy o pracę na zastępstwo, musi ona obejmować okres, co najmniej do czasu zakończenia kształcenia ustawicznego.

Dofinansowanie w ramach RPO (Baza Usług Rozwojowych)

Firma Codementors zarejestrowana jest w Bazie Usług Rozwojowych. Nasi Partnerzy, spełniający warunki o byciu mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, mogą ubiegać się o dofinansowanie naszych szkoleń w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Chętnie pomożemy w przygotowaniu wniosku o to dofinansowanie!

 

Więcej informacji o wysokości i warunkach dofinansowania: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie