Programowanie w Java

Zapytaj o szkolenie:

Termin - do ustalenia

Szkolimy zarówno w dni powszednie, jak i w weekendy. Zaproponuj dogodny dla Ciebie termin, a my zajmiemy się resztą.

35 godzin

Dodatkowo przewidujemy:
2 x 15 min – przerwa na kawę
30 min – przerwa obiadowa

Gdańsk, siedziba Codementors

Gdański Park Naukowo-Technologiczny
ul. Trzy Lipy 3, 80 – 172 Gdańsk (budynek C)

 

lub w innej ustalonej lokalizacji

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych implementowaniem systemów i aplikacji w języku Java. Podczas szkolenia nabędziesz wiedzę z zakresu programowania obiektowego, konstrukcji językowych, typów danych oraz API języka w sposób pozwalający na samodzielne tworzenie aplikacji oraz rozwiązywanie problemów implementacyjnych. W odróżnieniu od szkolenia Junior Java Developer, kurs ten jest dedykowany osobom mającym już doświadczenie w wytwarzaniu aplikacji i systemów z wykorzystaniem innego języka.

Na szkolenie zapraszamy osoby ze znajomością środowiska Windows bądź Linux. Pożądane jest aby uczestnicy mieli doświadczenie w wykorzystaniu dowolnego innego języka (strukturalnego, obiektowego, funkcyjnego).

Grupa może liczyć maksymalnie 12 osób.

Termin i miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się w terminie ustalonym z firmą – zleceniodawcą. Będzie trwało 35h i zostanie przeprowadzone w dni ustalone z firmą – zleceniodawcą.

Szkolenie może zostać zorganizowane zarówno w dni powszednie jak i w dni weekendowe. A odbywać się może w siedzibie Codementors ( Gdański Park Naukowo-Technologiczny) lub w innej ustalonej lokalizacji, również poza Trójmiastem.

Co zyskasz?

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma Certyfikat Codementors, potwierdzający zdobyte umiejętności, z wyszczególnionym programem szkolenia. A także gadżet – niespodziankę 🙂

Organizacja szkolenia

Na szkolenie dostarczamy sprzęt komputerowy z zainstalowanym i skonfigurowanym środowiskiem oraz narzędziami potrzebnymi do przeprowadzenia szkolenia. Po stronie zleceniodawcy pozostaje kwestia udostępnienia stosownej sali oraz ewentualny catering.

Kurs podzielony jest na część teoretyczną i praktyczną. Każdy rodzaj zagadnienia jest wstępnie omawiany przez prowadzącego a następnie grupa przechodzi do ćwiczeń praktycznych (średnio 25% teoria, 75% praktyka).

Podczas ćwiczeń praktycznych przeprowadzane są sesje programistyczne z aktywnym udziałem prowadzącego (live coding). Skupiamy się na praktycznym poznaniu najczęściej wykorzystywanych zagadnień związanych z implementacją w języku Java. Kładziemy szczególną uwagę na testowanie jednostkowe oraz zagadnienia związane z wytwarzaniem kodu dobrej jakości z uwzględnieniem technik Software Craftsmanship.

Narzędzia, które wykorzystujemy podczas szkolenia – IntelliJ Idea, Git, Sonar, Cobertura/Jacoco, Jenkins.

Ramowy program

 • Klasy i obiekty
 • Zasady obiektowości
 • Zasady SOLID i GRASP
 • Wprowadzenie do języka Java
  • Historia języka
  • Główne założenia języka
  • Maszyna wirtualna JVM
  • Architektura pamięci JVM
  • Ładowanie kodu do JVM
  • Problemy dotyczące ładowania klas
 • Zintegrowane środowisko wytwarzania – IDE
  • Zapoznanie się z Intellij Idea
  • Popularne skróty klawiszowe
  • Struktura projektu
  • Przygotowanie pierwszego projektu
  • Narzędzia automatyzacji build’ów – Maven
 • Podstawy języka Java
  • Typy danych
  • Operatory i kontrola przepływu
  • Aspekty obiektowości w Javie
  • Obsługa sytuacji wyjątkowych
 • Podstawowe biblioteki i mechanizmy
  • Typy generyczne
  • Taksonomia kolekcji
  • Adnotacje
  • Refleksja
  • Wyrażenia regularne
  • obsługa dat i czasu
 • Mechanizmy wejścia/wyjścia
  • Przetwarzanie strumieniowe
  • Operacje na plikach
  • NIO
  • JDBC
  • Serializacja i deserializacja
 • Przetwarzanie wielowątkowe
  • Tworzenie wątków
  • Diagram stanów wątków
  • Uruchamianie wątków
  • Kończenie pracy wątków
  • Mechanizmy współpracy między wątkami
  • Mechanizmy synchronizacji wątków
 • Testowanie aplikacji Java
  • Wstęp do testowania
  • Piramida automatyzacji testów
  • Testy jednostkowe
  • Dobre praktyki testowania
  • Biblioteki JUnit / TestNG
  • Test doubles na przykładzie biblioteki Mockito
  • Test-Driven Development

Opłata za szkolenie

Skorzystaj z możliwości finansowania tego szkolenia

Dofinansowanie z KFS

W przypadku dedykowanych kursów specjalistycznych pomagamy z przygotowaniem dokumentów przy staraniu się o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dla szkoleń specjalistycznych, na które pracodawca wysyła minimum 7 osób, pomoc ta jest bezpłatna.

 • Środki KFS przeznaczone są na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy,
 • Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa, które zatrudniają min. 1 pracownika),
 • Dofinansowanie dla mikroprzedsiębiorstw stanowi 100% wartości usługi szkoleniowej,
 • W przypadku przedsiębiorstw dużych, średnich i małych dofinansowanie z KFS wynosi 80% wartości usługi szkoleniowej,
 • Środki z KFS są formą pomocy de minimis,
 • Przy ubieganiu się o przyznanie środków z KFS bez znaczenia jest rodzaj umowy o pracę na podstawie której zatrudnieni są pracownicy (np. umowa o pracę na czas nieokreślony, umowa o pracę na czas określony, umowa na zastępstwo), a także czy wykonują oni pracę na pełen, czy na część etatu. W przypadku umowy o pracę na czas określony, jak i umowy o pracę na zastępstwo, musi ona obejmować okres, co najmniej do czasu zakończenia kształcenia ustawicznego.

Dofinansowanie w ramach RPO (Baza Usług Rozwojowych)

Firma Codementors zarejestrowana jest w Bazie Usług Rozwojowych. Nasi Partnerzy, spełniający warunki o byciu mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, mogą ubiegać się o dofinansowanie naszych szkoleń w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Chętnie pomożemy w przygotowaniu wniosku o to dofinansowanie!

 

Więcej informacji o wysokości i warunkach dofinansowania: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie