Kubernetes

Zapytaj o szkolenie:

Termin - do ustalenia

Szkolimy zarówno w dni powszednie, jak i w weekendy. Zaproponuj dogodny dla Ciebie termin, a my zajmiemy się resztą.

21-28 godzin

Dodatkowo przewidujemy:
2 x 15 min – przerwa na kawę
30 min – przerwa obiadowa

Gdańsk, siedziba Codementors

Gdański Park Naukowo-Technologiczny
ul. Trzy Lipy 3, 80 – 172 Gdańsk (budynek C)

 

lub inna ustalona lokalizacja

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu obsługi systemu Linux (dowolna dystrybucja) na poziomie wiersza poleceń.

Grupa może liczyć maksymalnie 12 osób.

Termin i miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się w terminie ustalonym z firmą – zleceniodawcą i będzie trwało 21-28h. Może zostać zorganizowane zarówno w dni powszednie jak i w dni weekendowe. A odbywać się może w siedzibie Codementors ( Gdański Park Naukowo-Technologiczny) lub w innej ustalonej lokalizacji, również poza Trójmiastem.

Co zyskasz?

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma Certyfikat Codementors, potwierdzający zdobyte umiejętności, z wyszczególnionym programem szkolenia. A także gadżet – niespodziankę 🙂

Organizacja szkolenia

Na szkolenie dostarczamy sprzęt komputerowy z zainstalowanym i skonfigurowanym środowiskiem oraz narzędziami potrzebnymi do przeprowadzenia szkolenia. Po stronie zleceniodawcy pozostaje kwestia udostępnienia stosownej sali oraz ewentualny catering.

Ramowy program

 • Kubernetes history and basics
 • Architecture:
  • Master and Worker components
  • Managing Kubernetes Objects (Imperative and Declarative)
  • Object Manifests
  • Docker in Kubernetes
 • Kubernetes objects:
  • Basics
   • Minikube
   • Dashboard
   • Namespaces
   • Nodes
   • Pods
   • Labels and Selectors
   • Services
   • Replication Controllers
   • Replica Sets
   • Deployments
   • Jobs
   • CronJobs
   • DaemonSets
   • StatefullSets
   • Annotations
  • Authentication and Authorization
   • Kubeconfig
   • Users (users and service accounts)
   • Authentications strategies
   • Role-Based Access Control
  • Networks
   • Comparing Docker and Kubernetes networks
   • Accessing applications
   • DNS in Kubernetes
   • Services (types: CusterIP, NodePort, LoadBalancer, ExternalIP)
   • LoadBalancing
   • Ingresses
   • Container Network Interfaces (CNI)
   • Network Policies
  • Storage
   • ConfigMaps
   • Secrets (generic, docker-registry, tls)
   • Volume types
   • Static persistent volumes
   • Dynamic persistent volumes (storage classes , pvcs, reclaim policies)
  • Additional features
   • Liveness and readiness probes
   • Horizontal Pod Autoscalers with Heapster
   • Init containers
   • NodeSelectors
   • Affinity and anti-affinity rules
   • Taints and Tolerations
   • Managing limits and quotas for CPU and Memory
   • Pod priorities and preemptions
   • Node autoscaler
   • Deployment strategies (recreate, ramped, blue/green, canary, a/b testing, shadow)
  • Logging and Monitoring
   • Logging at the node level
   • Cluster-level logging
   • Heapster, cAdvisor and Storage Backends
  • Kubernetes Best Practices
  • Helm – Kubernetes Package Manager
  • Kubernetes distributions and useful tools:
   • Kubernetes as a Service
   • KOPS
   • Kubespray
   • kubectx, kubens and others
  • CKA – Kubernetes The Hard Way

Opłata za szkolenie

Skorzystaj z możliwości finansowania tego szkolenia

Dofinansowanie z KFS

W przypadku dedykowanych kursów specjalistycznych pomagamy z przygotowaniem dokumentów przy staraniu się o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dla szkoleń specjalistycznych, na które pracodawca wysyła minimum 7 osób, pomoc ta jest bezpłatna.

 • Środki KFS przeznaczone są na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy,
 • Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa, które zatrudniają min. 1 pracownika),
 • Dofinansowanie dla mikroprzedsiębiorstw stanowi 100% wartości usługi szkoleniowej,
 • W przypadku przedsiębiorstw dużych, średnich i małych dofinansowanie z KFS wynosi 80% wartości usługi szkoleniowej,
 • Środki z KFS są formą pomocy de minimis,
 • Przy ubieganiu się o przyznanie środków z KFS bez znaczenia jest rodzaj umowy o pracę na podstawie której zatrudnieni są pracownicy (np. umowa o pracę na czas nieokreślony, umowa o pracę na czas określony, umowa na zastępstwo), a także czy wykonują oni pracę na pełen, czy na część etatu. W przypadku umowy o pracę na czas określony, jak i umowy o pracę na zastępstwo, musi ona obejmować okres, co najmniej do czasu zakończenia kształcenia ustawicznego.

Dofinansowanie w ramach RPO (Baza Usług Rozwojowych)

Firma Codementors zarejestrowana jest w Bazie Usług Rozwojowych. Nasi Partnerzy, spełniający warunki o byciu mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, mogą ubiegać się o dofinansowanie naszych szkoleń w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Chętnie pomożemy w przygotowaniu wniosku o to dofinansowanie!

 

Więcej informacji o wysokości i warunkach dofinansowania: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie