Hadoop

Zapytaj o szkolenie:

Termin - do ustalenia

Szkolimy zarówno w dni powszednie, jak i w weekendy. Zaproponuj dogodny dla Ciebie termin, a my zajmiemy się resztą.

21 godzin

Dodatkowo przewidujemy:
2 x 15 min – przerwa na kawę
30 min – przerwa obiadowa

Gdańsk, siedziba Codementors

Gdański Park Naukowo-Technologiczny
ul. Trzy Lipy 3, 80 – 172 Gdańsk (budynek C)

 

lub inna ustalona lokalizacja

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych stosowaniem równoległych środowisk sieciowych do przetwarzania wolumenów danych dużej wielkości. Podczas szkolenia nabędziesz wiedzę z zakresu przetwarzania równoległego z wykorzystaniem narzędzia Hadoop.

Grupa może liczyć maksymalnie 12 osób.

Termin i miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się w terminie ustalonym z firmą – zleceniodawcą i będzie trwało 21h. Może zostać zorganizowane zarówno w dni powszednie jak i w dni weekendowe. A odbywać się może w siedzibie Codementors ( Gdański Park Naukowo-Technologiczny) lub w innej ustalonej lokalizacji, również poza Trójmiastem.

Co zyskasz?

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma Certyfikat Codementors, potwierdzający zdobyte umiejętności, z wyszczególnionym programem szkolenia. A także gadżet – niespodziankę 🙂

Organizacja szkolenia

Kurs podzielony jest na część teoretyczną i praktyczną. Każdy rodzaj zagadnienia jest wstępnie omawiany przez prowadzącego a następnie grupa przechodzi do ćwiczeń praktycznych (średnio 25% teoria, 75% praktyka). Podczas ćwiczeń praktycznych przeprowadzane są sesje programistyczne z aktywnym udziałem prowadzącego (live coding). Skupiamy się na praktycznym poznaniu najczęściej wykorzystywanych zagadnień związanych z implementacją aplikacji z wykorzystaniem Hadoop.

Na szkolenie dostarczamy sprzęt komputerowy z zainstalowanym i skonfigurowanym środowiskiem oraz narzędziami potrzebnymi do przeprowadzenia szkolenia. Po stronie zleceniodawcy pozostaje kwestia udostępnienia stosownej sali oraz ewentualny catering.

Ramowy program

Dzień 1: Hadoop core:

 • Omówienie agendy, pytania przed kursem.
 • Wprowadzenie do big data (po co, jakie problemy rozwiązuje).
 • Wprowadzenie do Hadoop’a:
  • Kluczowe komponenty Hadoop’a (hdfs, yarn),
  • Hadoop ecosystem – przegląd.
 • Architektura Hadoop’a:
  • komponenty hdfs,
  • komponenty yarn.
 • Instalacja hadoopa na własnym komputerze – ćwiczenie.
 • Hdfs:
  • omówienie działania i zastosowań hdfs,
  • omówienie sposobów dostępu,
  • praca z hdfs – ćwiczenia.
 • MapReduce:
  • omówienie modelu programistycznego,
  • omówienie całego algorytmu w Hadoop’ie.
 • Ćwiczenia (główna część dnia).

 

Dzień 2: Hive, Pig:

 • Omówienie problemów z Map Reduce.
 • Omówienie Hive (architektura, główne komponenty).
 • Instalacja Hive i omówienie różnych sposobów dostępu.
 • Ćwiczenia praktycznie z Hive.
 • Omówienie Pig (architektura, główne komponenty).
 • Instalacja Pig i omówienie różnych sposobów dostępu.
 • Ćwiczenia praktycznie z Pig.

 

Dzień 3: Spark, Kafka:

 • Omówienie problemów z Map Reduce, Hive’em i Pig.
 • Instalacja Spark.
 • Spark shell.
 • Spark SQL.
 • Instalacja Kafka.
 • Omówienie architektury Kafka.
 • Kafka Producers & Consumers.
 • Kafka Streams & Connectors.
 • Ćwiczenia praktyczne z Spark i Kafka.
 • Podsumowanie i Q&A.

Opłata za szkolenie

Skorzystaj z możliwości finansowania tego szkolenia

Dofinansowanie z KFS

W przypadku dedykowanych kursów specjalistycznych pomagamy z przygotowaniem dokumentów przy staraniu się o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dla szkoleń specjalistycznych, na które pracodawca wysyła minimum 7 osób, pomoc ta jest bezpłatna.

 • Środki KFS przeznaczone są na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy,
 • Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa, które zatrudniają min. 1 pracownika),
 • Dofinansowanie dla mikroprzedsiębiorstw stanowi 100% wartości usługi szkoleniowej,
 • W przypadku przedsiębiorstw dużych, średnich i małych dofinansowanie z KFS wynosi 80% wartości usługi szkoleniowej,
 • Środki z KFS są formą pomocy de minimis,
 • Przy ubieganiu się o przyznanie środków z KFS bez znaczenia jest rodzaj umowy o pracę na podstawie której zatrudnieni są pracownicy (np. umowa o pracę na czas nieokreślony, umowa o pracę na czas określony, umowa na zastępstwo), a także czy wykonują oni pracę na pełen, czy na część etatu. W przypadku umowy o pracę na czas określony, jak i umowy o pracę na zastępstwo, musi ona obejmować okres, co najmniej do czasu zakończenia kształcenia ustawicznego.

Dofinansowanie w ramach RPO (Baza Usług Rozwojowych)

Firma Codementors zarejestrowana jest w Bazie Usług Rozwojowych. Nasi Partnerzy, spełniający warunki o byciu mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, mogą ubiegać się o dofinansowanie naszych szkoleń w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Chętnie pomożemy w przygotowaniu wniosku o to dofinansowanie!

 

Więcej informacji o wysokości i warunkach dofinansowania: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie