Automatyzacja testów w języku C#

Zapytaj o szkolenie:

Termin - do ustalenia

Szkolimy zarówno w dni powszednie, jak i w weekendy. Zaproponuj dogodny dla Ciebie termin, a my zajmiemy się resztą.

21 godzin

Dodatkowo przewidujemy:
2 x 15 min – przerwa na kawę
30 min – przerwa obiadowa

Gdańsk, siedziba Codementors

Gdański Park Naukowo-Technologiczny
ul. Trzy Lipy 3, 80 – 172 Gdańsk (budynek C)

 

lub w innej ustalonej lokalizacji

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych profesjonalnym testowaniem oprogramowania. Podczas szkolenia nabędziesz wiedzę z zakresu automatycznego testowania oprogramowania z wykorzystaniem języka C#, poznasz narzędzia i warsztat testera oraz nabędziesz kluczowe informacje dotyczące dotyczące zasad wytwarzania oprogramowania wysokiej jakości.

Na szkolenie zapraszamy osoby z podstawową znajomością języka C#. Szkolenie będzie formą wprowadzenia do narzędzi i technik testowania oraz dobrych praktyk programistycznych.

Grupa może liczyć maksymalnie 12 osób.

Termin i miejsce szkolenia

Szkolenie będzie trwało 21h. Odbędzie się w terminie ustalonym z firmą – zleceniodawcą w siedzibie Codementors ( Gdański Park Naukowo-Technologiczny) lub w innej ustalonej lokalizacji, również poza Trójmiastem.

Co zyskasz?

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma Certyfikat Codementors, potwierdzający zdobyte umiejętności, z wyszczególnionym programem szkolenia. A także gadżet – niespodziankę 🙂

Organizacja szkolenia

Na szkolenie dostarczamy sprzęt komputerowy z zainstalowanym i skonfigurowanym środowiskiem oraz narzędziami potrzebnymi do przeprowadzenia szkolenia. Po stronie zleceniodawcy pozostaje kwestia udostępnienia stosownej sali oraz ewentualny catering.

Kurs podzielony jest na część teoretyczną i praktyczną. Każdy rodzaj zagadnienia jest wstępnie omawiany przez prowadzącego a następnie grupa przechodzi do ćwiczeń praktycznych (średnio 25% teoria, 75% praktyka). Podczas ćwiczeń praktycznych przeprowadzane są sesje programistyczne z aktywnym udziałem prowadzącego (live coding). Skupiamy się na praktycznym poznaniu najczęściej wykorzystywanych zagadnień związanych z implementacją testów – jednostkowych, end to end, systemowych (obciążeniowe, wydajnościowe, stress testy), interfejsu użytkownika przy czym teoria traktuje temat bardziej całościowo.

Grupa pracuje na przygotowanym przez prowadzących module, do którego dodawane są poszczególne testy a następnie badana jest jego struktura za pomocą metryk jakościowych oraz narzędzi do analizy statycznej. Oprócz tego każda sesja programistyczna (a jest ich kilka) kończy się code review przy współudziale grupy oraz prowadzącego.

Ramowy program

 • Wstęp do testowania
 • Piramida automatyzacji testów
 • Testy strukturalne (white box) i funkcjonalne (black box)
 • Testy weryfikacyjne i walidacyjne
 • Test-Driven Development
 • Behaviour-Driven Development
 • Testy funkcjonalne – Learn by example
  • Testy jednostkowe
  • Testy komponentów
  • Testy integracyjne
  • Testy end to end
  • Testy systemowe
  • Testy eksploracyjne
  • Testy dymne
  • Testy regresywne
  • Testy interfejsu użytkownika
  • Testy akceptacyjne
 • Testy strukturalne – Learn by example
  • Metryki jakościowe kodu
  • Narzędzia do analizy statycznej kodu
  • Code coverage
  • Code reviews
 • Efektywne zgłaszanie błędów i defektów

Opłata za szkolenie

Skorzystaj z możliwości finansowania tego szkolenia

Dofinansowanie z KFS

W przypadku dedykowanych kursów specjalistycznych pomagamy z przygotowaniem dokumentów przy staraniu się o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dla szkoleń specjalistycznych, na które pracodawca wysyła minimum 7 osób, pomoc ta jest bezpłatna.

 • Środki KFS przeznaczone są na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy,
 • Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa, które zatrudniają min. 1 pracownika),
 • Dofinansowanie dla mikroprzedsiębiorstw stanowi 100% wartości usługi szkoleniowej,
 • W przypadku przedsiębiorstw dużych, średnich i małych dofinansowanie z KFS wynosi 80% wartości usługi szkoleniowej,
 • Środki z KFS są formą pomocy de minimis,
 • Przy ubieganiu się o przyznanie środków z KFS bez znaczenia jest rodzaj umowy o pracę na podstawie której zatrudnieni są pracownicy (np. umowa o pracę na czas nieokreślony, umowa o pracę na czas określony, umowa na zastępstwo), a także czy wykonują oni pracę na pełen, czy na część etatu. W przypadku umowy o pracę na czas określony, jak i umowy o pracę na zastępstwo, musi ona obejmować okres, co najmniej do czasu zakończenia kształcenia ustawicznego.

Dofinansowanie w ramach RPO (Baza Usług Rozwojowych)

Firma Codementors zarejestrowana jest w Bazie Usług Rozwojowych. Nasi Partnerzy, spełniający warunki o byciu mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, mogą ubiegać się o dofinansowanie naszych szkoleń w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Chętnie pomożemy w przygotowaniu wniosku o to dofinansowanie!

 

Więcej informacji o wysokości i warunkach dofinansowania: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie