Administracja systemem Linux II

Zapytaj o szkolenie:

Termin - do ustalenia

Szkolimy zarówno w dni powszednie, jak i w weekendy. Zaproponuj dogodny dla Ciebie termin, a my zajmiemy się resztą.

28 godzin

Dodatkowo przewidujemy:
2 x 15 min – przerwa na kawę
30 min – przerwa obiadowa

Gdańsk, siedziba Codementors

Gdański Park Naukowo-Technologiczny
ul. Trzy Lipy 3, 80 – 172 Gdańsk (budynek C)

 

lub inna ustalona lokalizacja

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania systemami z rodziny Linux. Na szkoleniu zagłębiamy się w tajniki administracji systemem oraz skupiamy się na wiedzy i narzędziach, które stanowią podstawę pracy administratora systemów Linux.

Na szkolenie zapraszamy osoby, które ukończyły część pierwszą kursu: Administracja systemem Linux I.

Grupa może liczyć maksymalnie 12 osób.

Termin i miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się w terminie ustalonym z firmą – zleceniodawcą i będzie trwało 28h. Może zostać zorganizowane zarówno w dni powszednie jak i w dni weekendowe. A odbywać się może w siedzibie Codementors ( Gdański Park Naukowo-Technologiczny) lub w innej ustalonej lokalizacji, również poza Trójmiastem.

Co zyskasz?

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma Certyfikat Codementors, potwierdzający zdobyte umiejętności, z wyszczególnionym programem szkolenia. A także gadżet – niespodziankę 🙂

Organizacja szkolenia

Na szkolenie dostarczamy sprzęt komputerowy z zainstalowanym i skonfigurowanym środowiskiem oraz narzędziami potrzebnymi do przeprowadzenia szkolenia. Po stronie zleceniodawcy pozostaje kwestia udostępnienia stosownej sali oraz ewentualny catering.

Ramowy program

 • Kickstart – automatyzacja instalacji systemu Linux
 • Edytor vim – tworzenie i edycja plików tekstowych
 • Polecenie grep – wyszukiwanie treści w plikach tekstowych przy użyciu wyrażeń regularnych
 • Proces uruchomieniowy (boot) systemu Linux – konfiguracja i rozwiązywanie problemów
 • Partycjonowanie i systemy plików – konfiguracja dysków, partycji i systemu plików
 • Logiczne wolumeny (LVM) – zarządzanie z linii poleceń
 • Zarządzanie procesami – ustawianie priorytetów procesów linuksowych
 • Zarządzanie zadaniami – harmonogramowanie zadań do wykonania w przyszłości
 • ACL (lista kontroli dostępów) – kontrola dostępu do plików
 • SELinux – zarządzanie bezpieczeństwem mechanizmu Security Enhanced Linux
 • Konfiguracja zarządzania tożsamością w systemie – usługa sieciowa zarządzająca użytkownikami i grupami
 • Firewall – prosta konfiguracja ograniczająca komunikację sieciową
 • Konfiguracja i bezpieczeństwo dostępu do zasobów sieciowych NFS
 • Zarządzanie sieciowymi systemami plików SMB za pomocą linii poleceń i autofs

Opłata za szkolenie

Skorzystaj z możliwości finansowania tego szkolenia

Dofinansowanie z KFS

W przypadku dedykowanych kursów specjalistycznych pomagamy z przygotowaniem dokumentów przy staraniu się o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dla szkoleń specjalistycznych, na które pracodawca wysyła minimum 7 osób, pomoc ta jest bezpłatna.

 • Środki KFS przeznaczone są na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy,
 • Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa, które zatrudniają min. 1 pracownika),
 • Dofinansowanie dla mikroprzedsiębiorstw stanowi 100% wartości usługi szkoleniowej,
 • W przypadku przedsiębiorstw dużych, średnich i małych dofinansowanie z KFS wynosi 80% wartości usługi szkoleniowej,
 • Środki z KFS są formą pomocy de minimis,
 • Przy ubieganiu się o przyznanie środków z KFS bez znaczenia jest rodzaj umowy o pracę na podstawie której zatrudnieni są pracownicy (np. umowa o pracę na czas nieokreślony, umowa o pracę na czas określony, umowa na zastępstwo), a także czy wykonują oni pracę na pełen, czy na część etatu. W przypadku umowy o pracę na czas określony, jak i umowy o pracę na zastępstwo, musi ona obejmować okres, co najmniej do czasu zakończenia kształcenia ustawicznego.

Dofinansowanie w ramach RPO (Baza Usług Rozwojowych)

Firma Codementors zarejestrowana jest w Bazie Usług Rozwojowych. Nasi Partnerzy, spełniający warunki o byciu mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, mogą ubiegać się o dofinansowanie naszych szkoleń w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Chętnie pomożemy w przygotowaniu wniosku o to dofinansowanie!

 

Więcej informacji o wysokości i warunkach dofinansowania: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie