Administracja systemem Linux I

Zapytaj o szkolenie:

Termin - do ustalenia

Szkolimy zarówno w dni powszednie, jak i w weekendy. Zaproponuj dogodny dla Ciebie termin, a my zajmiemy się resztą.

35 godzin

Dodatkowo przewidujemy:
2 x 15 min – przerwa na kawę
30 min – przerwa obiadowa

Gdańsk, siedziba Codementors

Gdański Park Naukowo-Technologiczny
ul. Trzy Lipy 3, 80 – 172 Gdańsk (budynek C)

 

lub inna ustalona lokalizacja

Dla kogo jest to szkolenie?

Na szkoleniu nauczysz się wykonywać podstawowe czynności administracyjne w systemie Linux, które umożliwią Ci swobodne poruszanie się po systemie bez użycia trybu graficznego. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu administracji systemem w tym komendy linii poleceń oraz narzędzia wspomagające pracę administratora.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób nie mających doświadczenia w administracji systemami Linux jednak doświadczenie w użytkowaniu i administracji innych systemów operacyjnych będzie bardzo przydatne.

Grupa może liczyć maksymalnie 12 osób.

Termin i miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się w terminie ustalonym z firmą – zleceniodawcą i będzie trwało 35h. Może zostać zorganizowane zarówno w dni powszednie jak i w dni weekendowe. A odbywać się może w siedzibie Codementors ( Gdański Park Naukowo-Technologiczny) lub w innej ustalonej lokalizacji, również poza Trójmiastem.

Co zyskasz?

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma Certyfikat Codementors, potwierdzający zdobyte umiejętności, z wyszczególnionym programem szkolenia. A także gadżet – niespodziankę 🙂

Organizacja szkolenia

Na szkolenie dostarczamy sprzęt komputerowy z zainstalowanym i skonfigurowanym środowiskiem oraz narzędziami potrzebnymi do przeprowadzenia szkolenia. Po stronie zleceniodawcy pozostaje kwestia udostępnienia stosownej sali oraz ewentualny catering.

Ramowy program

 • Wprowadzenie do systemu Linux
  • Historia systemu Linux
  • Dystrybucje systemu Linux
  • Różnice pomiędzy dystrybucjami – Fedora, RHEL i CentOS
  • Inne dystrybucje Linuxa – Debian, Ubuntu, ArchLinux, Gentoo
  • Podstawowe informacje o jądrze systemu Linux
 • Instalacja systemu Linux (CentOS)
 • Powłoka systemu
  • Logowanie do systemu
  • Rodzaje powłok
  • Wybór powłoki
  • Podstawowe polecenia powłoki – cd, ps, who
  • Szukanie pomocy w przypadku problemów z administracją (online, offline)
  • Korzystanie z manuala systemowego – man
 • Zarządzanie plikami z linii poleceń
  • Struktura katalogów w systemie Linux
  • Katalog domowy
  • Polecenia – pwd, mkdir, touch, cd, mv, rm, ls
 • Pliki tekstowe i edytory
  • Polecenia – cat, tail, sed, grep, find, diff
  • Podstawowe statystyki systemu plików – du, df
  • Edytory – vim, nano
 • Użytkownicy i grupy
  • Dodawanie użytkownika do systemu
  • Dodawanie grupy do systemu
  • Dodawanie użytkownika do grupy
  • Usuwanie użytkownika z grupy
  • Polityka zarządzania hasłami
  • Jak powinno być zbudowane dobre hasło
  • Jak bezpiecznie przechowywać hasła – program keepass
 • Uprawnienia w systemie plików
  • Rodzaje uprawnień
  • Zmiana właściciela pliku – chown
  • Zmiana trybu plików – chmod
  • Interpretacja różnych rodzajów uprawnień w kontekście bezpieczeństwa
 • Monitoring procesów
  • Listowanie procesów
  • Statystyki zużycia zasobów przez procesy – top, free, loadavg
  • Omówienie sygnałów
  • Wysyłanie sygnału do procesu, polecenia – kill, killall
 • Usługi i demony
  • Monitoring usług
  • Uruchamianie, zatrzymywanie i restart usług
  • Dodawanie nowych usług do systemu
  • Runlevels
 • System plików
  • Co to jest system plików
  • Najpopularniejsze systemy plików wraz z omówieniem
  • Tworzenie nowego systemu plików
  • Montowanie systemu plików
  • Listowanie zamontowanych systemów plików
  • Statyczne informacje o systemie plików – FSTAB
 • Zarządzanie siecią
  • Podstawy sieci – warstwy ISO/OSI

Opłata za szkolenie

Skorzystaj z możliwości finansowania tego szkolenia

Dofinansowanie z KFS

W przypadku dedykowanych kursów specjalistycznych pomagamy z przygotowaniem dokumentów przy staraniu się o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dla szkoleń specjalistycznych, na które pracodawca wysyła minimum 7 osób, pomoc ta jest bezpłatna.

 • Środki KFS przeznaczone są na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy,
 • Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa, które zatrudniają min. 1 pracownika),
 • Dofinansowanie dla mikroprzedsiębiorstw stanowi 100% wartości usługi szkoleniowej,
 • W przypadku przedsiębiorstw dużych, średnich i małych dofinansowanie z KFS wynosi 80% wartości usługi szkoleniowej,
 • Środki z KFS są formą pomocy de minimis,
 • Przy ubieganiu się o przyznanie środków z KFS bez znaczenia jest rodzaj umowy o pracę na podstawie której zatrudnieni są pracownicy (np. umowa o pracę na czas nieokreślony, umowa o pracę na czas określony, umowa na zastępstwo), a także czy wykonują oni pracę na pełen, czy na część etatu. W przypadku umowy o pracę na czas określony, jak i umowy o pracę na zastępstwo, musi ona obejmować okres, co najmniej do czasu zakończenia kształcenia ustawicznego.

Dofinansowanie w ramach RPO (Baza Usług Rozwojowych)

Firma Codementors zarejestrowana jest w Bazie Usług Rozwojowych. Nasi Partnerzy, spełniający warunki o byciu mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, mogą ubiegać się o dofinansowanie naszych szkoleń w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Chętnie pomożemy w przygotowaniu wniosku o to dofinansowanie!

 

Więcej informacji o wysokości i warunkach dofinansowania: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie