Opis szkolenia

Jesteśmy pasjonatami Czystego Kodu, podejścia Software Craftsmanship oraz Programowania Ekstremalnego, które przez wiele lat przyświecało nam w trakcie wytwarzania oprogramowania. Szkolenie to jest esencją kluczowych aspektów, reguł, zasad i wzorców nowoczesnej inżynierii oprogramowania opartej o wyżej wymienione podejścia, które chcemy Państwu przekazać w formie warsztatów programowania maksymalnie nastawionych na praktykę.

Kandydaci

Na szkolenie zapraszamy osoby z podstawową znajomością języka Java. Szkolenie będzie formą wprowadzenia do kluczowych aspektów nowoczesnej inżynierii oprogramowania.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie będzie trwało w sumie 35h i zostanie przeprowadzone w dni ustalone z firmą - zleceniodawcą. Szkolenie może zostać zorganizowane zarówno w dni powszednie jak i w dni weekendowe.

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się w Siedzibie firmy - zleceniodawcy lub w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Istnieje również możliwość organizacji szkolenia poza Trójmiastem

Termin szkolenia

Szkolenie odbędzie się w terminie ustalonym z firmą - zleceniodawcą

Organizacja szkolenia

Na szkolenie dostarczamy sprzęt komputerowy z zainstalowanym i skonfigurowanym środowiskiem oraz narzędziami potrzebnymi do przeprowadzenia szkolenia. Po stronie zleceniodawcy pozostaje kwestia udostępnienia stosownej sali oraz ewentualny catering.

Szczegóły szkolenia

Kurs podzielony jest na część teoretyczną i praktyczną. Każdy rodzaj zagadnienia jest wstępnie omawiany przez prowadzącego a następnie grupa przechodzi do ćwiczeń praktycznych (średnio 25% teoria, 75% praktyka). Podczas ćwiczeń praktycznych przeprowadzane są sesje programistyczne z aktywnym udziałem prowadzącego (live coding). Skupiamy się na praktycznym poznaniu najczęściej wykorzystywanych zagadnień związanych z Software Craftsmanship, Czystym Kodem oraz Programowaniem Ekstremalnym.

Grupa pracuje na przygotowanym przez prowadzących szkielecie modułu, do którego dodawane są poszczególne funkcjonalności zgodnie z regułami, aspektami i zasadami poruszanymi podczas części teoretycznej. Każda sesja programistyczna (a jest ich kilka) kończy się code review przy współudziale grupy oraz prowadzącego.

Narzędzia, które wykorzystujemy podczas kursu - IntelliJ Idea, Git, Gerrit, Sonar, Cobertura/Jacoco, Jenkins, Jira.

Program

 • Wstęp do Software Craftsmanship
 • Aspekty obiektowości
 • Związki pomiędzy obiektami
 • Atrybuty jakościowe oprogramowania - architektoniczne oraz biznesowe
  • Modyfikowalność
  • Dostępność
  • Wydajność
  • Testowalność
  • Skalowalność
  • Bezpieczeństwo
  • Strategie uzyskiwania atrybutów jakościowych
 • Code Smell
 • Principles of Object Oriented Design
  • SOLID
   • Single Responsibility Principle
   • Open-closed Principle
   • Liskov Substitution Principle
   • Interface Segregation Principle
  • Cohesion
   • Release Reuse Equivalency Principle
   • Common Closure Principle
   • Common Reuse Principle
  • Couplings
   • Acyclic Dependencies Principle
   • Stable Dependencies Principle
   • Stable Abstractions Principle
 • Zasady GRASP - General Responsibility Assignment Software Patterns
 • Clean Code
  • Nazywania klas, metod i zmiennych
  • Komentowanie kodu
  • Formatowanie kodu
  • Zasady dotyczące tworzenie klas i funkcji
  • Antysymetria danych i obiektów
  • Obsługa błędów i sytuacji wyjątkowych
  • Granice systemu - testy uczące, korzystanie z kodu innych firm
  • Odzielenie konstruowania systemu od używania
  • Separowanie problemów i Aspect-Oriented Programming
  • Testy jednostkowe
  • Live Demo - oczyszczanie kodu
 • Wzorce projektowe i architektoniczne
  • Gang of Four Patterns
  • Enterprise Application Architecture Patterns
  • Command-Query Responsibility Segregation
  • Hexagonal Architecture
  • Event Sourcing
  • Microkernel
  • Blackboard
  • Broker
 • Elementy Domain-Driven Design
  • Building Blocks of Model-Driven Design
 • Design by Contract
  • Wstęp do podejścia
  • Preconditions i Postconditions
  • Kowariancja i Kontrawariancja
  • Notacja i monitoring kontraktu
  • Design by Contract vs Liskov Substitution Principle
  • Koncepcja Design by Contract w Java
 • Automatyzacja testów
  • Testy jednostkowe
  • Test-Driven Development
  • Behaviour-Driven Development
  • Stubs, Mocks, Fakes
  • Biblioteka TestNG i JUnit
  • Code coverage

Jakie technologie poznasz?

Co zyskasz dodatkowo?

 • Certyfikat ukończenia kursu wraz z rekomendacją
 • Gadżet niespodziankę