Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych profesjonalnym testowaniem interfejsów webowych z wykorzystaniem narzędzia Selenium. Podczas szkolenia nabędziesz wiedzę z zakresu automatycznego testowania interfejsów webowych.

Kandydaci

Na szkolenie zapraszamy osoby z podstawową znajomością języka Java. Szkolenie będzie formą wprowadzenia do narzędzia Selenium.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie będzie trwało w sumie 7h i zostanie przeprowadzone w dni ustalone z firmą - zleceniodawcą. Szkolenie może zostać zorganizowane zarówno w dni powszednie jak i w dni weekendowe.

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się w Siedzibie firmy - zleceniodawcy lub w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Istnieje również możliwość organizacji szkolenia poza Trójmiastem

Termin szkolenia

Szkolenie odbędzie się w terminie ustalonym z firmą - zleceniodawcą

Organizacja szkolenia

Na szkolenie dostarczamy sprzęt komputerowy z zainstalowanym i skonfigurowanym środowiskiem oraz narzędziami potrzebnymi do przeprowadzenia szkolenia. Po stronie zleceniodawcy pozostaje kwestia udostępnienia stosownej sali oraz ewentualny catering.

Szczegóły szkolenia

Kurs podzielony jest na część teoretyczną i praktyczną. Każdy rodzaj zagadnienia jest wstępnie omawiany przez prowadzącego a następnie grupa przechodzi do ćwiczeń praktycznych (średnio 25% teoria, 75% praktyka). Podczas ćwiczeń praktycznych przeprowadzane są sesje programistyczne z aktywnym udziałem prowadzącego (live coding). Skupiamy się na praktycznym poznaniu najczęściej wykorzystywanych zagadnień związanych z implementacją testów interfejsów webowych.

Narzędzia, które wykorzystujemy podczas kursu - IntelliJ Idea, Git, Selenium, Cobertura/Jacoco.

Program

 • Wstęp do testowania
 • Piramida automatyzacji testów
 • Wprowadzenie do pakietu Selenium
  • Omówienie dostępnych narzędzi i frameworków
 • Narzędzie Selenium IDE
  • Zastosowania Selenium IDE w codziennej pracy
  • Używanie Selenium IDE
  • Zadanie praktycznie: nagranie i odtworzenie skryptu
  • Zadanie praktycznie: nagranie i odtworzenie skryptu
 • Framework Selenium WebDriver (Selenium 2)
  • Zastosowania WebDriver
  • Najważniejsze interfejsy i polecenia
  • Oczekiwania warunkowe i bezwarunkowe
  • Zadanie praktyczne: konfiguracja przeglądarki oraz napisanie prostego testu
 • Selenium GRID
  • Jak działa GRID
  • Uruchomienie i konfiguracja
  • Wykonanie testu przy pomocy GRID
  • Uruchomienie GRID przy użyciu Dockera
 • Sprawdzanie pokrycia kodu testami z wykorzystaniem JacocoAgent
  • Konfiguracja JacocoAgent
  • Uruchomienie JacocoAgent przy pomocy Dockera

Jakie technologie poznasz?

Co zyskasz dodatkowo?

 • Certyfikat ukończenia kursu wraz z rekomendacją
 • Gadżet niespodziankę