Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla firm wdrażających metodykę Scrum w swojej organizacji. Szkolenie ma charakter warsztatów, w których uczestnicy nabywają wiedzę teoretyczną jak i praktyczną dotyczącą pracy w Scrum.

Kandydaci

Na szkolenie zapraszamy osoby z background'em technicznym jak i nietechnicznym. Przystępując do szkolenia rekomendujemy, aby osoby miały podstawową wiedzę z zakresu metodyk zwinnych.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie będzie trwało w sumie 7h i zostanie przeprowadzone w dni ustalone z firmą - zleceniodawcą. Szkolenie może zostać zorganizowane zarówno w dni powszednie jak i w dni weekendowe.

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się w Siedzibie firmy - zleceniodawcy lub w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Istnieje również możliwość organizacji szkolenia poza Trójmiastem

Termin szkolenia

Szkolenie odbędzie się w terminie ustalonym z firmą - zleceniodawcą

Organizacja szkolenia

Na szkolenie dostarczamy sprzęt komputerowy z zainstalowanym i skonfigurowanym środowiskiem oraz narzędziami potrzebnymi do przeprowadzenia szkolenia. Po stronie zleceniodawcy pozostaje kwestia udostępnienia stosownej sali oraz ewentualny catering.

Program

 • Manifest Agile
 • Proces Scrum
 • Główne założenia Scrum
 • Definition of Done
 • Zespół w Scrum
  • Product Owner
  • Scrum Master
  • Development Team
  • Scrum Master vs Product Owner
  • Scrum Master vs Development Team
  • Scrum Master vs Organizacja
 • Zdarzeinia w Scrum
  • Planowanie sprintu
  • Sprint
  • Daily scrum
  • Przegląd sprintu
  • Retrospektywa
 • Artefakty w Scrum
  • Backlog produktu
  • Backlog sprintu
  • Przyrost
 • Omówienie narzędzi wpierających pracę w Scrum
 • Warsztaty
  • Projektowanie serwisu streamingu gier video
 • Podsumowanie

Co zyskasz dodatkowo?

 • Certyfikat ukończenia kursu wraz z rekomendacją
 • Gadżet niespodziankę