Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów Javy chcących poznać nowoczesny język jakim jest Scala. Dzięki kursowi nauczysz się programować obiektowo jak i funkcyjnie. Poznasz dobre praktyki, konwencje a także narzędzie programistyczne.

Kandydaci

Jeśli masz podstawowe pojęcie o języku Java (lub innym języku obiektowym), to to szkolenie jest dla Ciebie.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie będzie trwało w sumie 7h i zostanie przeprowadzone w dni ustalone z firmą - zleceniodawcą. Szkolenie może zostać zorganizowane zarówno w dni powszednie jak i w dni weekendowe.

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się w Siedzibie firmy - zleceniodawcy lub w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Istnieje również możliwość organizacji szkolenia poza Trójmiastem

Termin szkolenia

Szkolenie odbędzie się w terminie ustalonym z firmą - zleceniodawcą

Organizacja szkolenia

Na szkolenie dostarczamy sprzęt komputerowy z zainstalowanym i skonfigurowanym środowiskiem oraz narzędziami potrzebnymi do przeprowadzenia szkolenia. Po stronie zleceniodawcy pozostaje kwestia udostępnienia stosownej sali oraz ewentualny catering.

Program

 • Wprowadzenie do języka Scala
 • Scala a Java
 • Dobre praktyki i konwencje kodowania
 • Aspekty programowania obiektowego
 • Aspekty programowania funkcyjnego
 • Operatory i typy podstawowe
 • Struktury kontrolne
 • Klasy, obiekty, cechy (Traits)
 • Kompozycja i dziedziczenie
 • Funkcje wyższego rzędu (High Order Functions)
 • Case classes
 • Pattern matching
 • Kolekcje
 • Wyrażenia Lambda, domknięcia (Closures)
 • Obiekty niemodyfikowalne (Immutability)
 • Rekurencja
 • Współbieżność i Aktorzy

Czego się nauczysz?

 • Będziesz potrafił(a) pisać kod zarówno obiektowy jak i funkcyjny
 • Nauczysz się korzystać z bibliotek Javy w Scali i na odwrót
 • Obsługiwać narzędzia programistyczne w tym InteliJ IDE, Git
 • Poznasz Scala REPL, sbt, framework ScalaTest

Jakie technologie poznasz?

Co zyskasz dodatkowo?

 • Certyfikat ukończenia kursu wraz z rekomendacją
 • Gadżet niespodziankę