Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych implementowaniem systemów i aplikacji w języku Java. Podczas szkolenia nabędziesz wiedzę z zakresu programowania obiektowego, konstrukcji językowych, typów danych oraz API języka w sposób pozwalający na samodzielne tworzenie aplikacji oraz rozwiązywanie problemów implementacyjnych. W odróżnieniu od szkolenia Junior Java Developer, kurs ten jest dedykowany osobom mającym już doświadczenie w wytwarzaniu aplikacji i systemów z wykorzystaniem innego języka.

Kandydaci

Na szkolenie zapraszamy osoby ze znajomością środowiska Windows bądź Linux. Pożądane jest aby uczestnicy mieli doświadczenie w wykorzystaniu dowolnego innego języka (strukturalnego, obiektowego, funkcyjnego).

Czas trwania szkolenia

Szkolenie będzie trwało w sumie 35h i zostanie przeprowadzone w dni ustalone z firmą - zleceniodawcą. Szkolenie może zostać zorganizowane zarówno w dni powszednie jak i w dni weekendowe.

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się w Siedzibie firmy - zleceniodawcy lub w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Istnieje również możliwość organizacji szkolenia poza Trójmiastem

Termin szkolenia

Szkolenie odbędzie się w terminie ustalonym z firmą - zleceniodawcą

Organizacja szkolenia

Na szkolenie dostarczamy sprzęt komputerowy z zainstalowanym i skonfigurowanym środowiskiem oraz narzędziami potrzebnymi do przeprowadzenia szkolenia. Po stronie zleceniodawcy pozostaje kwestia udostępnienia stosownej sali oraz ewentualny catering.

Szczegóły szkolenia

Kurs podzielony jest na część teoretyczną i praktyczną. Każdy rodzaj zagadnienia jest wstępnie omawiany przez prowadzącego a następnie grupa przechodzi do ćwiczeń praktycznych (średnio 25% teoria, 75% praktyka). Podczas ćwiczeń praktycznych przeprowadzane są sesje programistyczne z aktywnym udziałem prowadzącego (live coding). Skupiamy się na praktycznym poznaniu najczęściej wykorzystywanych zagadnień związanych z implementacją w języku Java. Kładziemy szczególną uwagę na testowanie jednostkowe oraz zagadnienia związane z wytwarzaniem kodu dobrej jakości z uwzględnieniem technik Software Craftsmanship.

Narzędzia, które wykorzystujemy podczas kursu - IntelliJ Idea, Git, Sonar, Cobertura/Jacoco, Jenkins.

Program

 • Klasy i obiekty
 • Zasady obiektowości
 • Zasady SOLID i GRASP
 • Wprowadzenie do języka Java
  • Historia języka
  • Główne założenia języka
  • Maszyna wirtualna JVM
  • Architektura pamięci JVM
  • Ładowanie kodu do JVM
  • Problemy dotyczące ładowania klas
 • Zintegrowane środowisko wytwarzania - IDE
  • Zapoznanie się z Intellij Idea
  • Popularne skróty klawiszowe
  • Struktura projektu
  • Przygotowanie pierwszego projektu
  • Narzędzia automatyzacji build'ów - Maven
 • Podstawy języka Java
  • Typy danych
  • Operatory i kontrola przepływu
  • Aspekty obiektowości w Javie
  • Obsługa sytuacji wyjątkowych
 • Podstawowe biblioteki i mechanizmy
  • Typy generyczne
  • Taksonomia kolekcji
  • Adnotacje
  • Refleksja
  • Wyrażenia regularne
  • obsługa dat i czasu
 • Mechanizmy wejścia/wyjścia
  • Przetwarzanie strumieniowe
  • Operacje na plikach
  • NIO
  • JDBC
  • Serializacja i deserializacja
 • Przetwarzanie wielowątkowe
  • Tworzenie wątków
  • Diagram stanów wątków
  • Uruchamianie wątków
  • Kończenie pracy wątków
  • Mechanizmy współpracy między wątkami
  • Mechanizmy synchronizacji wątków
 • Testowanie aplikacji Java
  • Wstęp do testowania
  • Piramida automatyzacji testów
  • Testy jednostkowe
  • Dobre praktyki testowania
  • Biblioteki JUnit / TestNG
  • Test doubles na przykładzie biblioteki Mockito
  • Test-Driven Development

Jakie technologie poznasz?

Co zyskasz dodatkowo?

 • Certyfikat ukończenia kursu wraz z rekomendacją
 • Gadżet niespodziankę