Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów chcących poznać jedną z najpopularniejszym platform mobilnych - iOS. Dzięki kursowi nauczysz się tworzyć aplikacje na tą platformę. Poznasz dobre praktyki, konwencje a także narzędzie programistyczne.

Kandydaci

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu programowania obiektowego.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie będzie trwało w sumie 35h i zostanie rozłożone na pięć dni. Każde ze spotkań będzie trwało 8h (7h zajęć i 1h przerwy).

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się w Siedzibie firmy - zleceniodawcy lub w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Istnieje również możliwość organizacji szkolenia poza Trójmiastem

Termin szkolenia

Szkolenie odbędzie się w terminie ustalonym z firmą - zleceniodawcą

Organizacja szkolenia

Na szkolenie dostarczamy sprzęt komputerowy z zainstalowanym i skonfigurowanym środowiskiem oraz narzędziami potrzebnymi do przeprowadzenia szkolenia. Po stronie zleceniodawcy pozostaje kwestia udostępnienia stosownej sali oraz ewentualny catering.

Program

 • Wprowadzenie do platformy iOS
  • Architektura systemu
  • Bezpieczeństwo
  • Kompatybilność
  • Narzędzia deweloperskie
  • Dokumentacja
 • Podstawy tworzenia aplikacji
  • Struktura aplikacji
  • Cykl życia (stany)
  • Zarządzanie zasobami
  • Uprawnienia
  • Budowanie i uruchamianie
 • Podstawy Swift
  • Historia języka
  • Podstawowe typy
  • Optionals
  • Klasy i struktury
  • Funkcje i bloki
  • Kolekcje
  • Rozszerzenia i protokoły
  • Obsługa błędów
 • Zarządzanie pamięcią
  • Dobre praktyki
  • Zliczanie referencji
  • Autorelease Pool
  • ARC (Automatic Reference Counting)
  • Obsługa komunikatów "memory warning"
 • Model View Controller
  • Model
  • Widok
  • Kontroler
  • Dobre praktyki
  • Alternatywne wzorce
 • Interfejs użytkownika
  • iOS Human Interface Guidelines
  • Interface builder
  • Podstawowe kontrolki
  • Auto Layout
  • Motywy
  • Podstawy animacji
 • Publikacja aplikacji
  • Podpisywanie aplikacji
  • Proces publikacji
  • Aktualizacje
 • Dobre praktyki
  • Obsługa różnych typów urządzeń
  • Wsparcie dla starszych wersji systemu
  • Testowanie aplikacji
  • Debugowanie aplikacji

Jakie technologie poznasz?

Co zyskasz dodatkowo?

 • Certyfikat ukończenia kursu wraz z rekomendacją
 • Gadżet niespodziankę