Kandydaci

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu obsługi systemu Linux (dowolna dystrybucja) na poziomie wiesza poleceń.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie będzie trwało w sumie 14h i zostanie przeprowadzone w dni ustalone z firmą - zleceniodawcą. Szkolenie może zostać zorganizowane zarówno w dni powszednie jak i w dni weekendowe.

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się w Siedzibie firmy - zleceniodawcy lub w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Istnieje również możliwość organizacji szkolenia poza Trójmiastem

Termin szkolenia

Szkolenie odbędzie się w terminie ustalonym z firmą - zleceniodawcą

Organizacja szkolenia

Na szkolenie dostarczamy sprzęt komputerowy z zainstalowanym i skonfigurowanym środowiskiem oraz narzędziami potrzebnymi do przeprowadzenia szkolenia. Po stronie zleceniodawcy pozostaje kwestia udostępnienia stosownej sali oraz ewentualny catering.

Program

 • Cześć teoretyczna
  • Czym jest DevOps?
  • Rozwój projektu z punktu widzenia developera.
  • Rozwój projektu z punktu widzenia administratora.
  • Rozwój projektu z punktu widzenia zespołu DevOps.
  • Pipeline DevOps wraz z powiązanymi technologiami oraz narzędziami:
   • plan
   • code
   • build
   • test
   • release
   • deploy
   • operate
   • monitor
  • Pojęcia związane z DevOps: Continuous Integration, Continuous Deployment, system kontroli wersji, automatyzacja, mikroserwisy, infrastruktura jako kod, Git workflow i inne.
  • SRE jako ulepszona wersja DevOps.
 • Część praktyczna
  • Ansible.
  • Docker + orkiestratory kontenerów.
  • Git.
  • Dlaczego warto korzystać z chmur obliczeniowych (na przykładzie Amazon Web Services).
  • Continuous Integration na przykładzie technologii: Jenkins, Git oraz Docker.