Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych profesjonalnym testowaniem oprogramowania. Podczas szkolenia nabędziesz wiedzę z zakresu automatycznego testowania oprogramowania z wykorzystaniem języka C#, poznasz narzędzia i warsztat testera oraz nabędziesz kluczowe informacje dotyczące dotyczące zasad wytwarzania oprogramowania wysokiej jakości.

Kandydaci

Na szkolenie zapraszamy osoby z podstawową znajomością języka C#. Szkolenie będzie formą wprowadzenia do narzędzi i technik testowania oraz dobrych praktyk programistycznych.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie będzie trwało w sumie 21h i zostanie przeprowadzone w dni ustalone z firmą - zleceniodawcą. Szkolenie może zostać zorganizowane zarówno w dni powszednie jak i w dni weekendowe.

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się w Siedzibie firmy - zleceniodawcy lub w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Istnieje również możliwość organizacji szkolenia poza Trójmiastem

Termin szkolenia

Szkolenie odbędzie się w terminie ustalonym z firmą - zleceniodawcą

Organizacja szkolenia

Na szkolenie dostarczamy sprzęt komputerowy z zainstalowanym i skonfigurowanym środowiskiem oraz narzędziami potrzebnymi do przeprowadzenia szkolenia. Po stronie zleceniodawcy pozostaje kwestia udostępnienia stosownej sali oraz ewentualny catering.

Szczegóły szkolenia

Kurs podzielony jest na część teoretyczną i praktyczną. Każdy rodzaj zagadnienia jest wstępnie omawiany przez prowadzącego a następnie grupa przechodzi do ćwiczeń praktycznych (średnio 25% teoria, 75% praktyka). Podczas ćwiczeń praktycznych przeprowadzane są sesje programistyczne z aktywnym udziałem prowadzącego (live coding). Skupiamy się na praktycznym poznaniu najczęściej wykorzystywanych zagadnień związanych z implementacją testów - jednostkowych, end to end, systemowych (obciążeniowe, wydajnościowe, stress testy), interfejsu użytkownika przy czym teoria traktuje temat bardziej całościowo.

Grupa pracuje na przygotowanym przez prowadzących module, do którego dodawane są poszczególne testy a następnie badana jest jego struktura za pomocą metryk jakościowych oraz narzędzi do analizy statycznej. Oprócz tego każda sesja programistyczna (a jest ich kilka) kończy się code review przy współudziale grupy oraz prowadzącego.

Program

 • Wstęp do testowania
 • Piramida automatyzacji testów
 • Testy strukturalne (white box) i funkcjonalne (black box)
 • Testy weryfikacyjne i walidacyjne
 • Test-Driven Development
 • Behaviour-Driven Development
 • Testy funkcjonalne - Learn by example
  • Testy jednostkowe
  • Testy komponentów
  • Testy integracyjne
  • Testy end to end
  • Testy systemowe
  • Testy eksploracyjne
  • Testy dymne
  • Testy regresywne
  • Testy interfejsu użytkownika
  • Testy akceptacyjne
 • Testy strukturalne - Learn by example
  • Metryki jakościowe kodu
  • Narzędzia do analizy statycznej kodu
  • Code coverage
  • Code reviews
 • Efektywne zgłaszanie błędów i defektów

Jakie technologie poznasz?

Co zyskasz dodatkowo?

 • Certyfikat ukończenia kursu wraz z rekomendacją
 • Gadżet niespodziankę