Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych stosowaniem równoległych środowisk sieciowych do przetwarzania wolumenów danych dużej wielkości. Podczas szkolenia nabędziesz wiedzę z zakresu przetwarzania równoległego z wykorzystaniem narzędzia Apache Spark.

Kandydaci

Jako, że omawiane zagadnienia są ściśle związane z językiem Scala, jego znajomość jest niezbędna do przeprowadzenia szkolenia.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie będzie trwało w sumie 14h i zostanie przeprowadzone w dni ustalone z firmą - zleceniodawcą. Szkolenie może zostać zorganizowane zarówno w dni powszednie jak i w dni weekendowe.

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się w Siedzibie firmy - zleceniodawcy lub w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Istnieje również możliwość organizacji szkolenia poza Trójmiastem

Termin szkolenia

Szkolenie odbędzie się w terminie ustalonym z firmą - zleceniodawcą

Organizacja szkolenia

Na szkolenie dostarczamy sprzęt komputerowy z zainstalowanym i skonfigurowanym środowiskiem oraz narzędziami potrzebnymi do przeprowadzenia szkolenia. Po stronie zleceniodawcy pozostaje kwestia udostępnienia stosownej sali oraz ewentualny catering.

Szczegóły szkolenia

Kurs podzielony jest na część teoretyczną i praktyczną. Każdy rodzaj zagadnienia jest wstępnie omawiany przez prowadzącego a następnie grupa przechodzi do ćwiczeń praktycznych (średnio 25% teoria, 75% praktyka). Podczas ćwiczeń praktycznych przeprowadzane są sesje programistyczne z aktywnym udziałem prowadzącego (live coding). Skupiamy się na praktycznym poznaniu najczęściej wykorzystywanych zagadnień związanych z implementacją aplikacji z wykorzystaniem Apache Spark.

Narzędzia, które wykorzystujemy podczas kursu - IntelliJ Idea, Git, Scala, SBT, Apache Spark, Apache Mesos.

Program

 • Przetwarzanie równoległę
  • Architektury równoległe
  • Połączenia sieciowe
  • Połączenia sieciowe
  • Paradygmaty przetwarzania równoległego
  • Speed-up
  • Prawa Amdahl'a i Gustavson'a
 • Wprowadzenie do Apache Spark
  • Co to jest Apache Spark
  • Zunifikowany stos technologiczny
 • Główne koncepcje
  • Omówienie głównych koncepcjis
  • Instalacja Apache Spark
  • Scala Shell
  • Pierwsza aplikacja
 • RDD - Resilent Distributed Datasets
  • Sposoby tworzenia RDD
  • Transformacje
  • Akcje
  • Persystencja RDD
 • Pair RDD
  • Agregacje
  • Grupowanie
  • Joining
  • Sortowanie
  • Partycjonowanie i rodzaje partycjonerów
 • Zagadnienia zaawansowane
  • Ładowanie i zapisywanie danych
  • Acumulators
  • Variable Broadcasting
  • Piping do programów zewnętrznych
  • StatsCounter
 • Clustering
  • Architektura rozproszona Apache Spark
  • Driver
  • Executor
  • Cluster Managers na przykładzie Apache Mesos
  • Ćwiczenia praktyczne

Jakie technologie poznasz?

Co zyskasz dodatkowo?

 • Certyfikat ukończenia kursu wraz z rekomendacją
 • Gadżet niespodziankę