Kandydaci

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu obsługi systemu Linux (dowolna dystrybucja) na poziomie wiesza poleceń.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie będzie trwało w sumie 9h i zostanie przeprowadzone w dni ustalone z firmą - zleceniodawcą. Szkolenie może zostać zorganizowane zarówno w dni powszednie jak i w dni weekendowe.

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się w Siedzibie firmy - zleceniodawcy lub w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Istnieje również możliwość organizacji szkolenia poza Trójmiastem

Termin szkolenia

Szkolenie odbędzie się w terminie ustalonym z firmą - zleceniodawcą

Organizacja szkolenia

Na szkolenie dostarczamy sprzęt komputerowy z zainstalowanym i skonfigurowanym środowiskiem oraz narzędziami potrzebnymi do przeprowadzenia szkolenia. Po stronie zleceniodawcy pozostaje kwestia udostępnienia stosownej sali oraz ewentualny catering.

Program

 • Introduction:
  • What is, and why choose Ansible
  • Short comparison to Chef and Puppet
  • Pull versus push automation
  • Concepts: idempotency, modules, host inventory, tasks etc
  • Ansible requirements and installation
  • Versioning
  • SSH basics
  • Ad-hoc commands
 • Main Ansible components:
  • PlaysPlaybooks
  • YAML
  • Tasks
  • Modules
  • Roles
  • Jinja2 templates
  • Handlers
  • Role dependencies
 • Additional functionalities:
  • Working with AWS (Dynamic inventory, Dynamic Inventory Caching)
  • Variables (Registered variables, Facts, Registered Facts, Fact caching, Prompts, Variable precedence)
  • Concepts: loops, conditionals, blocks, tags (Ansible/AWS)
  • Ansible Vault
  • Ansible Galaxy
 • Best practices:
  • Ansible best practices
  • Windows specific
  • Windows modules
  • Windows server configuration requirements