Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów chcących poznać jedną z najpopularniejszym platform mobilnych - Android. Dzięki kursowi nauczysz się tworzyć aplikacje na tą platformę. Poznasz dobre praktyki, konwencje a także narzędzie programistyczne.

Kandydaci

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu języka programowania Java.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie będzie trwało w sumie 28h i zostanie rozłożone na cztery dni. Każde ze spotkań będzie trwało 8h (7h zajęć i 1h przerwy).

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się w Siedzibie firmy - zleceniodawcy lub w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Istnieje również możliwość organizacji szkolenia poza Trójmiastem

Termin szkolenia

Szkolenie odbędzie się w terminie ustalonym z firmą - zleceniodawcą

Organizacja szkolenia

Na szkolenie dostarczamy sprzęt komputerowy z zainstalowanym i skonfigurowanym środowiskiem oraz narzędziami potrzebnymi do przeprowadzenia szkolenia. Po stronie zleceniodawcy pozostaje kwestia udostępnienia stosownej sali oraz ewentualny catering.

Program

 • Wprowadzenie do platformy Android
  • Architektura systemu
  • Bezpieczeństwo platformy
  • Kompatybilność aplikacji
  • Narzędzia deweloperskie
  • Dokumentacja
 • Podstawy tworzenia aplikacji
  • Plik manifestu
  • Uprawnienia aplikacji
  • Zarządzanie zasobami
  • Komponenty
  • Budowanie i uruchamianie
 • Aktywności
  • Cykl życia
  • Tworzenie aktywności
  • Zarządzanbie stanem
  • Zadania i stos
  • Intencje
  • Fragmenty
 • Interfejs użytkownika
  • Hierarchia widoków
  • Zarządzanie układem widoku
  • Podstawowe kontrolki
  • Style i motywy
  • Obsługa zdarzeń
  • Konfiguracja menu
  • Widoki ustawień
  • Dialogi, komunikaty i powiadomienia
  • Podstawy animacji
 • Wielowątkowość
  • Procesy
  • Wątki
  • AsyncTask
 • Usługi
  • Typy usług
  • Cykl życia
  • Tworzenie usług
  • Usługi powiązane (Bound Services)
  • AIDL
 • Dostawcy treści
  • Tworzenie i obsługa
  • Uprawnienia
  • SAF (Storage Access Framework)
 • Obsługa danych
  • Pamięć urządzenia
  • Shared Preferences
  • Bazy SQLite
  • Kopia bezpieczeństwa w chmurze
 • Odbiorcy komunikatów
  • Odbieranie komunikatów
  • Wysyłanie komunikatów
  • Zdarzenia systemowe
 • Publikacja aplikacji
  • Podpisywanie aplikacji
  • Proces publikacji
  • Aktualizacje
 • Dobre praktyki
  • Obsługa różnych typów urządzeń
  • Wsparcie dla starszych wersji systemu
  • Testowanie aplikacji

Jakie technologie poznasz?

Co zyskasz dodatkowo?

 • Certyfikat ukończenia kursu wraz z rekomendacją
 • Gadżet niespodziankę