Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych budowaniem niezadownych i skalowalnych systemów rozproszonych opartych o mechanizmy frameworka Akka. Podczas szkolenia nabędziesz wiedzę z zakresu przetwarzania strumieniowego oraz systemów rozproszonych pozwalającą na samodzielne budowanie skalowanych horyzontalnie aplikacji typu fault-tolerant.

Kandydaci

Jako, że omawiane zagadnienia są ściśle związane z językiem Scala, jego znajomość jest niezbędna do przeprowadzenia szkolenia.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie będzie trwało w sumie 7h i zostanie przeprowadzone w dni ustalone z firmą - zleceniodawcą. Szkolenie może zostać zorganizowane zarówno w dni powszednie jak i w dni weekendowe.

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się w Siedzibie firmy - zleceniodawcy lub w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Istnieje również możliwość organizacji szkolenia poza Trójmiastem

Termin szkolenia

Szkolenie odbędzie się w terminie ustalonym z firmą - zleceniodawcą

Organizacja szkolenia

Na szkolenie dostarczamy sprzęt komputerowy z zainstalowanym i skonfigurowanym środowiskiem oraz narzędziami potrzebnymi do przeprowadzenia szkolenia. Po stronie zleceniodawcy pozostaje kwestia udostępnienia stosownej sali oraz ewentualny catering.

Szczegóły szkolenia

Kurs podzielony jest na część teoretyczną i praktyczną. Każdy rodzaj zagadnienia jest wstępnie omawiany przez prowadzącego a następnie grupa przechodzi do ćwiczeń praktycznych (średnio 25% teoria, 75% praktyka). Podczas ćwiczeń praktycznych przeprowadzane są sesje programistyczne z aktywnym udziałem prowadzącego (live coding). Skupiamy się na praktycznym poznaniu najczęściej wykorzystywanych zagadnień związanych z implementacją aplikacji z wykorzystaniem frameworka Akka.

Narzędzia, które wykorzystujemy podczas kursu - IntelliJ Idea, Git, Scala, SBT.

Program

 • Wprowadzenie do przetwarzania strumieniowego
 • Akka Design Principles
  • Reactive programming i Reactive streams
  • Główne założenia przetwarzania strumieniowego
  • Error vs Failure
 • Core concepts
  • Strumień
  • Element
  • Graf przetwarzania
  • Processing stage
  • Back-pressure
 • Elementy przetwarzania liniowego
  • Source
  • Flow
  • Sink
  • RunnableGraph
 • Materializacja strumieni
  • Pojęcie materializacji strumieni
  • Fuzja operatorów
  • Łączenie wartości zmaterializowanych
 • Grafowe topologie przetwarzania
  • Komponenty fan-out
  • Komponenty fan-in
  • Grafy częściowe
  • Predefiniowane kształty grafów
 • Back-pressure
  • Bufory etapów asynchronicznych
  • Bufory etapów synchronicznych
  • Rate transformation
 • Pozostałe
  • Dynamic stream handling
  • Error handling
  • Integracja z systemami zewnętrznymi
  • Streaming IO

Jakie technologie poznasz?

Co zyskasz dodatkowo?

 • Certyfikat ukończenia kursu wraz z rekomendacją
 • Gadżet niespodziankę