Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych budowaniem niezadownych i skalowalnych systemów rozproszonych opartych o mechanizmy frameworka Akka. Podczas szkolenia nabędziesz wiedzę z zakresu przetwarzania rozproszonego pozwalającą na samodzielne budowanie skalowanych horyzontalnie aplikacji typu fault-tolerant.

Kandydaci

Jako, że omawiane zagadnienia są ściśle związane z językiem Scala, jego znajomość jest niezbędna do przeprowadzenia szkolenia.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie będzie trwało w sumie 7h i zostanie przeprowadzone w dni ustalone z firmą - zleceniodawcą. Szkolenie może zostać zorganizowane zarówno w dni powszednie jak i w dni weekendowe.

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się w Siedzibie firmy - zleceniodawcy lub w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Istnieje również możliwość organizacji szkolenia poza Trójmiastem

Termin szkolenia

Szkolenie odbędzie się w terminie ustalonym z firmą - zleceniodawcą

Organizacja szkolenia

Na szkolenie dostarczamy sprzęt komputerowy z zainstalowanym i skonfigurowanym środowiskiem oraz narzędziami potrzebnymi do przeprowadzenia szkolenia. Po stronie zleceniodawcy pozostaje kwestia udostępnienia stosownej sali oraz ewentualny catering.

Szczegóły szkolenia

Kurs podzielony jest na część teoretyczną i praktyczną. Każdy rodzaj zagadnienia jest wstępnie omawiany przez prowadzącego a następnie grupa przechodzi do ćwiczeń praktycznych (średnio 25% teoria, 75% praktyka). Podczas ćwiczeń praktycznych przeprowadzane są sesje programistyczne z aktywnym udziałem prowadzącego (live coding). Skupiamy się na praktycznym poznaniu najczęściej wykorzystywanych zagadnień związanych z implementacją aplikacji z wykorzystaniem frameworka Akka.

Narzędzia, które wykorzystujemy podczas kursu - IntelliJ Idea, Git, Scala, SBT.

Program

 • Wprowadzenie do przetwarzania rozproszonego
 • Komunikacja w systemach rozproszonych
  • Komunikacja peer-to-peer
  • Niezawodna komunikacja grupowa
  • Usługa czlonkostwa
 • Specyfikacja klastrów w Akka
  • Gossip protocol
  • Gossip convergence
  • Role - leader, seed node
  • Membership lifecycle
 • Podstawowe operacje w klastrach
  • Join
  • Down
  • Leave
  • Subscribe
  • Pułapka związana z auto-downing'iem
  • Sposoby radzenia sobie z podziałem sieci
  • Split-brain resolvers
 • Zaawansowane operacje w klastrach
  • Cluster routers
  • Cluster singletons
  • Cluster sharding
  • Cluster metrics
 • Protokoły komunikacji
  • Remoting - TCP
  • Remoting - UDP (Artery)

Jakie technologie poznasz?

Co zyskasz dodatkowo?

 • Certyfikat ukończenia kursu wraz z rekomendacją
 • Gadżet niespodziankę