Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla firm wdrażających metodyki zwinne w swojej organizacji. Podczas szkolenia nabędziesz wiedzę z zakresu metodyk zwinnych, ich genezy oraz różnych implementacji. Pomożemy Ci w wyborze metodyki pasującej najlepiej do Twojej organizacji oraz projektów, które prowadzisz.

Kandydaci

Na szkolenie zapraszamy osoby z background'em technicznym jak i nietechnicznym.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie będzie trwało w sumie 7h i zostanie przeprowadzone w dni ustalone z firmą - zleceniodawcą. Szkolenie może zostać zorganizowane zarówno w dni powszednie jak i w dni weekendowe.

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się w Siedzibie firmy - zleceniodawcy lub w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Istnieje również możliwość organizacji szkolenia poza Trójmiastem

Termin szkolenia

Szkolenie odbędzie się w terminie ustalonym z firmą - zleceniodawcą

Organizacja szkolenia

Na szkolenie dostarczamy sprzęt komputerowy z zainstalowanym i skonfigurowanym środowiskiem oraz narzędziami potrzebnymi do przeprowadzenia szkolenia. Po stronie zleceniodawcy pozostaje kwestia udostępnienia stosownej sali oraz ewentualny catering.

Program

 • Podejścia tradycyjne i problemy z nimi zwiazane
  • Waterfall
  • Model V
 • Manifest Agile
 • Przegląd implementacji
  • XP (Extreme Programming)
   • Model
   • Aktywności
   • Artefakty
   • Role
   • Praktyki
   • Prezentacja narzędzi
  • Kanban
   • Zasady
   • Praktyki
   • Kanban board
   • Prezentacja narzędzi
  • Scrum
   • Proces
   • Zasady
   • Zespół
   • Zdarzenia
   • Prezentacja narzędzi
 • Podsumowanie

Co zyskasz dodatkowo?

 • Certyfikat ukończenia kursu wraz z rekomendacją
 • Gadżet niespodziankę