Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania systemami z rodziny Linux. Na szkoleniu zagłębiamy się w tajniki administracji systemem oraz skupiamy się na wiedzy i narzędziach, które stanowią podstawę pracy administratora systemów Linux.

Kandydaci

Na szkolenie zapraszamy osoby, które ukończyły część pierwszą kursu: Administracja systemem Linux I.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie będzie trwało w sumie 28h i zostanie przeprowadzone w dni ustalone z firmą - zleceniodawcą. Szkolenie może zostać zorganizowane zarówno w dni powszednie jak i w dni weekendowe.

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się w Siedzibie firmy - zleceniodawcy lub w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Istnieje również możliwość organizacji szkolenia poza Trójmiastem.

Termin szkolenia

Szkolenie odbędzie się w terminie ustalonym z firmą - zleceniodawcą.

Organizacja szkolenia

Na szkolenie dostarczamy sprzęt komputerowy bez zainstalowanego systemu operacyjnego - jednym z zagadnień poruszanym na szkoleniu jest jego instalacja dlatego uczestnicy otrzymają tylko i wyłącznie sam sprzęt. Po stronie zleceniodawcy pozostaje kwestia udostępnienia stosownej sali oraz ewentualny catering.

Ramowy program kursu

 • Kickstart - automatyzacja instalacji systemu Linux
 • Edytor vim - tworzenie i edycja plików tekstowych
 • Polecenie grep - wyszukiwanie treści w plikach tekstowych przy użyciu wyrażeń regularnych
 • Proces uruchomieniowy (boot) systemu Linux - konfiguracja i rozwiązywanie problemów
 • Partycjonowanie i systemy plików - konfiguracja dysków, partycji i systemu plików
 • Logiczne wolumeny (LVM) - zarządzanie z linii poleceń
 • Zarządzanie procesami - ustawianie priorytetów procesów linuksowych
 • Zarządzanie zadaniami - harmonogramowanie zadań do wykonania w przyszłości
 • ACL (lista kontroli dostępów) - kontrola dostępu do plików
 • SELinux - zarządzanie bezpieczeństwem mechanizmu Security Enhanced Linux
 • Konfiguracja zarządzania tożsamością w systemie - usługa sieciowa zarządzająca użytkownikami i grupami
 • Firewall - prosta konfiguracja ograniczająca komunikację sieciową
 • Konfiguracja i bezpieczeństwo dostępu do zasobów sieciowych NFS
 • Zarządzanie sieciowymi systemami plików SMB za pomocą linii poleceń i autofs

Jakie technologie poznasz?

Co zyskasz dodatkowo?

 • Certyfikat ukończenia kursu wraz z rekomendacją
 • Gadżet niespodziankę