Opis szkolenia

Na szkoleniu nauczysz się wykonywać podstawowe czynności administracyjne w systemie Linux, które umożliwią Ci swobodne poruszanie się po systemie bez użycia trybu graficznego. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu administracji systemem w tym komendy linii poleceń oraz narzędzia wspomagające pracę administratora.

Kandydaci

Szkolenie przeznaczone jest dla osób nie mających doświadczenia w administracji systemami Linux jednak doświadczenie w użytkowaniu i administracji innych systemów operacyjnych będzie bardzo przydatne.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie będzie trwało w sumie 35h i zostanie przeprowadzone w dni ustalone z firmą - zleceniodawcą. Szkolenie może zostać zorganizowane zarówno w dni powszednie jak i w dni weekendowe.

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się w Siedzibie firmy - zleceniodawcy lub w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Istnieje również możliwość organizacji szkolenia poza Trójmiastem

Termin szkolenia

Szkolenie odbędzie się w terminie ustalonym z firmą - zleceniodawcą

Organizacja szkolenia

Na szkolenie dostarczamy sprzęt komputerowy bez zainstalowanego systemu operacyjnego - jednym z zagadnień poruszanym na szkoleniu jest jego instalacja dlatego uczestnicy otrzymają tylko i wyłącznie sam sprzęt. Po stronie zleceniodawcy pozostaje kwestia udostępnienia stosownej sali oraz ewentualny catering.

Program

 • Wprowadzenie do systemu Linux
  • Historia systemu Linux
  • Dystrybucje systemu Linux
  • Różnice pomiędzy dystrybucjami - Fedora, RHEL i CentOS
  • Inne dystrybucje Linuxa - Debian, Ubuntu, ArchLinux, Gentoo
  • Podstawowe informacje o jądrze systemu Linux
 • Instalacja systemu Linux (CentOS)
 • Powłoka systemu
  • Logowanie do systemu
  • Rodzaje powłok
  • Wybór powłoki
  • Podstawowe polecenia powłoki - cd, ps, who
  • Szukanie pomocy w przypadku problemów z administracją (online, offline)
  • Korzystanie z manuala systemowego - man
 • Zarządzanie plikami z linii poleceń
  • Struktura katalogów w systemie Linux
  • Katalog domowy
  • Polecenia - pwd, mkdir, touch, cd, mv, rm, ls
 • Pliki tekstowe i edytory
  • Polecenia - cat, tail, sed, grep, find, diff
  • Podstawowe statystyki systemu plików - du, df
  • Edytory - vim, nano
 • Użytkownicy i grupy
  • Dodawanie użytkownika do systemu
  • Dodawanie grupy do systemu
  • Dodawanie użytkownika do grupy
  • Usuwanie użytkownika z grupy
  • Polityka zarządzania hasłami
  • Jak powinno być zbudowane dobre hasło
  • Jak bezpiecznie przechowywać hasła - program keepass
 • Uprawnienia w systemie plików
  • Rodzaje uprawnień
  • Zmiana właściciela pliku - chown
  • Zmiana trybu plików - chmod
  • Interpretacja różnych rodzajów uprawnień w kontekście bezpieczeństwa
 • Monitoring procesów
  • Listowanie procesów
  • Statystyki zużycia zasobów przez procesy - top, free, loadavg
  • Omówienie sygnałów
  • Wysyłanie sygnału do procesu, polecenia - kill, killall
 • Usługi i demony
  • Monitoring usług
  • Uruchamianie, zatrzymywanie i restart usług
  • Dodawanie nowych usług do systemu
  • Runlevels
 • System plików
  • Co to jest system plików
  • Najpopularniejsze systemy plików wraz z omówieniem
  • Tworzenie nowego systemu plików
  • Montowanie systemu plików
  • Listowanie zamontowanych systemów plików
  • Statyczne informacje o systemie plików - FSTAB
 • Zarządzanie siecią
  • Podstawy sieci - warstwy ISO/OSI
  • Interfejsy sieciowe
  • Konfiguracja prostej sieci IPv4
  • Podstawowa konfiguracja firewalla - iptables
  • Podstawowa konfiguracja routingu - route
 • Logi systemowe
  • Lokalizacja plików logów systemowych
  • Konfiguracja demona syslog
  • Rotacja i retencja logów - logrotate
 • Instalacja i aktualizacja pakietów
  • Repozytoria
  • Instalowanie za pomocą narzędzia yum
  • Instalowanie za pomocą narzędzia rpm
  • Budowa paczki
  • Tworzenie i instalacja własnej paczki
 • Zdalne logowanie do systemu
  • Konfiguracja i zabezpieczanie usługi OpenSSH
  • Klient OpenSSH - ssh
  • Logowanie za pomocą kluczy
 • Kopiowanie plików pomiędzy systemami
  • Synchronizacja za pomocą narzędzia rsync
  • Bezpieczne kopiowanie za pomocą scp
  • Archiwizacja plików - tar, gzip, gunzip

Jakie technologie poznasz?

Co zyskasz dodatkowo?

 • Certyfikat ukończenia kursu wraz z rekomendacją
 • Gadżet niespodziankę