Metodologie

Kod Nazwa szkolenia Godzin Termin Dofinansowanie Cena netto / os.
AAW Wstęp do metodyk zwinnych 7 do ustalenia dla firm * zapytaj szczegóły
ASCR Scrum jako narzędzie pracy zespołu deweloperskiego 7 do ustalenia dla firm * zapytaj szczegóły

Java

Kod Nazwa szkolenia Godzin Termin Dofinansowanie Cena netto / os.
JPR Programowanie w Java 35 do ustalenia dla firm * zapytaj szczegóły
JSC Software Craftsmanship - Java 35 do ustalenia dla firm * zapytaj szczegóły
JCI Continuous Integration Process w Java 14 do ustalenia dla firm * zapytaj

C#

Kod Nazwa szkolenia Godzin Termin Dofinansowanie Cena netto / os.
CSPR Programowanie w C# 35 do ustalenia dla firm * zapytaj
CSTPL Programowanie współbieżne w C# z użyciem TPL 24 do ustalenia dla firm * zapytaj
CSWPF WPF (Windows Presentation Foundation) w C# i XAML 16 do ustalenia dla firm * zapytaj
CSSC Software Craftsmanship - C# 35 do ustalenia dla firm * zapytaj szczegóły
CSCI Continuous Integration Process w C# 14 do ustalenia dla firm * zapytaj

Scala

Kod Nazwa szkolenia Godzin Termin Dofinansowanie Cena netto / os.
SCAW Scala - wprowadzenie do języka 7 do ustalenia dla firm * zapytaj szczegóły
SAKA Akka - współbieżność oparta na aktorach 7 do ustalenia dla firm * zapytaj
SAKS Akka - przetwarzanie strumieniowe 7 do ustalenia dla firm * zapytaj szczegóły
SAKC Akka - clustering 7 do ustalenia dla firm * zapytaj szczegóły
SAKH Akka - interfejsy HTTP / REST 7 do ustalenia dla firm * zapytaj

Testowanie i QA

Kod Nazwa szkolenia Godzin Termin Dofinansowanie Cena netto / os.
TATJ Automatyzacja testów w języku Java 21 do ustalenia dla firm * zapytaj szczegóły
TATCS Automatyzacja testów w języku C# 21 do ustalenia dla firm * zapytaj szczegóły
TSEL Selenium - testowanie interfejsów webowych 7 do ustalenia dla firm * zapytaj szczegóły

Frontend

Kod Nazwa szkolenia Godzin Termin Dofinansowanie Cena netto / os.
FANG2 Wytwarzanie aplikacji webowych z użyciem Angular 2 21 do ustalenia dla firm * zapytaj
FRJS Wytwarzanie aplikacji webowych z użyciem React 21 do ustalenia dla firm * zapytaj
FJSTS Programowanie w JavaScript + TypeScript 24 do ustalenia dla firm * zapytaj
FUSA Usability - budowanie nowoczesnych interfejsów użytkownika 14 do ustalenia dla firm * zapytaj

Mobile

Kod Nazwa szkolenia Godzin Termin Dofinansowanie Cena netto / os.
MAND1 Wytwarzanie aplikacji w Java na platformę Android 28 do ustalenia dla firm * zapytaj szczegóły
MAND2 Przetwarzanie danych w aplikacjach Android w Java 28 do ustalenia dla firm * zapytaj szczegóły
MIOSO Wytwarzanie aplikacji w Objective-C na platformę iOS 35 do ustalenia dla firm * zapytaj szczegóły
MIOSS Wytwarzanie aplikacji w Swift na platformę iOS 35 do ustalenia dla firm * zapytaj szczegóły
MXAM Wytwarzanie aplikacji w Xamarin na platformy Android i iOS 35 do ustalenia dla firm * zapytaj szczegóły

Architektura systemów i aplikacji

Kod Nazwa szkolenia Godzin Termin Dofinansowanie Cena netto / os.
PDDD Domain-Driven Design - projektowanie złożonych dziedzin 14 do ustalenia dla firm * zapytaj
PMS Skalowalne i niezawodne mikrousługi 7 do ustalenia dla firm * zapytaj
PCC1 Cloud Computing - podstawy 14 do ustalenia dla firm * zapytaj
PCC2 Cloud Computing - algorytmy i protokoły 14 do ustalenia dla firm * zapytaj
PWA Wzorce architektoniczne 7 do ustalenia dla firm * zapytaj
PWI Wzorce integracyjne - na podstawie Apache Camel 14 do ustalenia dla firm * zapytaj
PBAW Bezpieczeństwo aplikacji webowych - OWASP TOP 10 7 do ustalenia dla firm * zapytaj

Big Data

Kod Nazwa szkolenia Godzin Termin Dofinansowanie Cena netto / os.
BSPARK Apache Spark 14 do ustalenia dla firm * zapytaj szczegóły

Narzędzia i DevOps

Kod Nazwa szkolenia Godzin Termin Dofinansowanie Cena netto / os.
DGIT GIT - rozproszony system kontroli wersji 14 do ustalenia dla firm * zapytaj
DDOCK Docker - konteneryzacja mikrousług 14 do ustalenia dla firm * zapytaj szczegóły
DORCH Mesosphere Marathon - orchestracja kontenerów 7 do ustalenia dla firm * zapytaj
DAL1 Administracja systemem Linux I 35 do ustalenia dla firm * zapytaj szczegóły
DAL2 Administracja systemem Linux II 28 do ustalenia dla firm * zapytaj szczegóły
DAL3 Administracja systemem Linux III 28 do ustalenia dla firm * zapytaj szczegóły
DANS Ansible 9 do ustalenia dla firm * zapytaj szczegóły
DKUB Kubernetes 28 do ustalenia dla firm * zapytaj szczegóły
DAGL DevOps - Agile Development 14 do ustalenia dla firm * zapytaj szczegóły
* Pomagamy w pozyskaniu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - szczegóły dotyczące dofinansowania szkoleń znajdziesz tutaj