Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób początkujących chcących rozpocząć karierę Python developera. Podczas szkolenia nabędziesz podstawową wiedzę z zakresu wytwarzania aplikacji biznesowych, poznasz narzędzia i warsztat Python developera oraz nauczysz się podstaw narzędzi.

Kandydaci

Jeżeli potrafisz myśleć abstrakcyjnie i masz doświadczenie w użytkowaniu komputera - jesteś dla nas idealnym kandydatem. Nie ważne czy jesteś humanistą czy inżynierem, z nami nauczysz się myśleć jak prawdziwy developer.

Organizacja szkolenia

Szkolenie zorganizowane jest w trybie jeden tydzień pracy na kursie, jeden tydzień przerwy przez łącznie 3 miesiące. W tygodniu przerwy organizowane są dodatkowo 4-godzinne zajęcia, które mają na celu powtórzenie i utrwalenie wiadomości z tygodnia poprzedniego (najczęściej w środy lub czwartki). Pierwsze zajęcia pozwalają nabyć kursantom podstawową wiedzę z zakresu programowania, by później móc swobodnie uczyć się coraz to trudniejszych zagadnień, nowych technologii i narzędzi, a także wykonać dodatkowo pod okiem trenera swój projekt. Zajęcia mają formę warsztatów, gdzie kładziemy szczególny nacisk na to, by przygotować kandydata pod kątem praktycznym. Każdą sesję prowadzi profesjonalny trener z wieloletnim doświadczeniem w branży. Dodatkowo istnieje możliwość nieodpłatnego wypożyczenia komputera przenośnego z zainstalowanym i skonfigurowanym środowiskiem oraz niezbędnymi narzędziami.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie będzie trwało w sumie 180h zegarowe. Czas dodatkowy, który kursant musi poświęcić na pracę samodzielną w domu waha się w przedziale od 80h do 180h zegarowych (jest to bardzo zależne od indywidualnych predyspozycji każdego z kursantów). Spotkania prowadzone będą w dni powszednie oraz weekendy (z pominięciem dni wolnych od pracy). Każde ze spotkań w dni powszednie będzie trwało 4h. Sesje sobotnie są dłuższe i będą trwały 6h. Po każdym tygodniu nauki następuje tydzień wolny od zajęć - z doświadczenia wiemy, że kursanci lepiej przyswajają wiedzę gdy są wypoczęci, dlatego zdecydowaliśmy się na taki tryb prowadzenia zajęć. W tym tygodniu odbywają się jednak zajęcia dodatkowe, utrwalające wiedzę z poprzedniego tygodnia. W trakcie tygodnia wolnego od zajęć kursanci, dzięki stałemu kontaktowi z trenerem prowadzącym zajęcia, będą mogli realizować zadany projekt i nadrabiać zaległości. Będą też mogli zwyczajnie odpocząć albo zająć się ważnymi dla siebie sprawami. Przecież każdy z nas ma życie prywatne.

Weryfikacja postępów

Postępy uzyskiwane przez kursantów podlegają ciągłej ocenie. W tygodniu wolnym od zajęć kursanci realizują zadaną pracę domową oraz przygotowują się do sprawdzianu. Zakres prac domowy i sprawdzianów zawsze bazuje na już przerobionym materiale i dotyczy w szczególności zagadnień z poprzedniego tygodnia kursu. Sprawdziany trwają zwykle około 60 min. Warunkiem ukończenia kursu z wynikiem pozytywnym jest uzyskanie średniej na poziomie 70%. Tak - zdajemy sobie sprawę z tego, że nasz kurs należy do najbardziej wymagających na rynku. W trakcie trwania kursu kursanci:

 • zrealizują min. 6 prac domowych
 • napiszą min. 6 sprawdzianów

Polecane materiały przed rozpoczęciem kursu


Czy wymagamy byś przerobił powyższe materiały? Nie. Jednakże tempo samego kursu jest szybkie, a każda dodatkowa praca przed jego rozpoczęciem na pewno zaprocentuje w jego trakcie.

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się w Gdańskim Parku Naukowo - Technologicznym mapa

Ramowy program kursu

 • Metodologia, narzędzia
 • Wstęp do GIT
 • GNU/Linux - obsługa i skrypty
 • Python - podstawy
 • Instalacja pythona
 • Obliczenia i zmienne - łańcuchy znaków, listy, krotki i mapy
 • Warunki i pętle
 • Funkcje i moduły - kod wielokrotnego użytku
 • Wbudowane funkcje pythona
 • Klasy i obiekty
 • Przydatne moduły pythona
 • Python - prosta aplikacja
 • Python - zaawansowany
 • SQL + MySQL/PostgreSQL
 • NoSQL + (Cassandra lub MongoDB)
 • Python microservices
 • Projekt końcowy

Czego się nauczysz?

 • Obsługiwać narzędzia programistyczne w tym pyCharm, Git, Slack, Trello
 • Będziesz sprawnie posługiwać się językiem Python
 • Poznasz podstawy narzędzi DevOps - Docker
 • Programowanie w parach nie będzie dla Ciebie przeszkodą
 • Nauczysz się, że code review to efektywne narzędzie poprawy jakości kodu
 • Dowiesz się co to jest Reactive Progamming i nauczysz się tworzyć oprogramowanie zgodnie z tym podejściem
 • Poznasz protokoły HTTP i REST
 • Nauczysz się jak integrować swoje aplikacje z relacyjnymi bazami danych MySQL, PostgreSQL
 • Wyjaśnimy Ci co to są bazy NoSQL, dowiesz się jak ich używać
 • Dowiesz się co to jest Continuous Integration i Continuous Delivery
 • Wyjaśnimy Ci na czym polega web security i dlaczego jest ono takie ważne

Jakie technologie poznasz?