Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób początkujących chcących rozpocząć karierę C# developera. Podczas szkolenia nabędziesz podstawową wiedzę z zakresu wytwarzania aplikacji biznesowych, poznasz narzędzia i warsztat C# developera oraz nauczysz się podstaw narzędzi DevOps.

Gwarancja stażu

Po zakończeniu kursu gwarantujemy otrzymanie oferty stażu w jednej z firm IT na terenie Trójmiasta. Warunkiem otrzymania stażu jest pozytywne ukończenie wszystkich etapów kursu.

Kandydaci

Jeżeli potrafisz myśleć abstrakcyjnie i masz doświadczenie w użytkowaniu komputera - jesteś dla nas idealnym kandydatem. Nie ważne czy jesteś humanistą czy inżynierem, z nami nauczysz się myśleć jak prawdziwy web developer.

Weryfikacja uczestników przed rozpoczęciem szkolenia

Weryfikacja kandydatów będzie prowadzona na około 3 tygodnie przed terminem rozpoczęcia szkolenia. O dokładnych terminach poinformujemy po zamknięciu listy zgłoszeń. Weryfikacja będzie polegać na luźnej rozmowie oraz rozwiązywaniu prostych zadań logicznych w języku angielskim. Nie wymagamy wiedzy programistycznej. Nie wiesz, czy programowanie jest dla Ciebie? Nie martw się! Właśnie dlatego chcemy się spotkać z Tobą przed rozpoczęciem szkolenia i dokonaniem jakiejkolwiek płatności. Wspólnie zweryfikujemy, czy bycie programistą jest Twoim przeznaczeniem.

Organizacja szkolenia

Szkolenie podzielone jest na dwa etapy. Pierwszy etap jest etapem wstępnym, podczas którego kursanci nabywają podstawową więdzę z programowania. Etap pierwszy jest tak naprawdę etapem przygotowawczym do etapu projektowego. Podczas drugiego etapu kursanci, oprócz nauki nowych technologii i narzędzi wykonują dodatkowo pod okiem trenera swój projekt. Program etapu drugiego jest każdorazowo ustalany z firmą Partnerską - Pracodawcą oferującym płatne staże po zakończeniu kursu. Zajęcia mają formę warsztatów, gdzie kładziemy szczególny nacisk na to, by przygotować kandydata pod kątem praktycznym. Każdą sesję prowadzi profesjonalny trener z wieloletnim doświadczeniem w branży.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie będzie trwało w sumie 240h - pierwszy etap zajmie 90h natomiast drugi 150h. Spotkania prowadzone będą w dni powszednie oraz weekendy (z pominięciem dni wolnych od pracy). Każde ze spotkań w dni powszednie będzie trwało 4h. Sesje sobotnie są dłuższe i będą trwały 6h. Po każdym tygodniu nauki następuje tydzień wolny od zajęć - z doświadczenia wiemy, że kursanci lepiej przyswajają wiedzę gdy są wypoczęci dlatego zdecydowaliśmy się na taki tryb prowadzenia zajęć. W tym tygodniu odbywają się jednak zajęcia dodatkowe, utrwalające wiedzę z poprzedniego tygodnia. Dodatkowo - w trakcie tygodnia wolnego od zajęć kursanci, dzięki stałemu kontaktowi z trenerem prowadzącym zajęcia, będą mogli realizować zadany projekt i nadrabiać zaległości. Będą też mogli zwyczajnie odpocząć albo zająć się ważnymi dla siebie sprawami. Przecież każdy z nas ma życie prywatne. Samodzielna praca powinna zająć kursantom dodatkowo około 100-200h.

Godziny szkolenia

Kurs organizowany jest z myślą o osobach pracujących, chcących się przebranżowić, stąd też godziny kursu ustalono na 17.00-21.00 w dni powszednie. 9.00-15.00 (lub 10.00-16.00 jeśli takie będzie życzenie kursantów) w sobotę. Kurs odbywa się w schemacie 1 tydzień kursu od poniedziałku do soboty/1 tydzień przerwy.

Cena szkolenia i weryfikacja postępów

Postępy uzyskiwane przez kursantów podlegają ciągłej ocenie. W tygodniu wolnym od zajęć kursanci realizują zadaną pracę domową oraz przygotowują się do sprawdzianu. Zakres prac domowy i sprawdzianów zawsze bazuje na już przerobionym materiale i dotyczy w szczególności zagadnień z poprzedniego tygodnia kursu. Sprawdziany trwają zwykle około 60 min. Warunkiem ukończenia kursu z wynikiem pozytywnym jest uzyskanie odpowiedniej średniej.

W trakcie trwania kursu kursanci:

 • zrealizują min. 8 prac domowych
 • napiszą min. 8 testów

Warunkiem promocji do kolejnego etapu jest pozytywna ocena z etapu poprzedzającego. Kursanci ponoszą koszty szkolenia tylko i wyłącznie za etapy, na które się zakwalifikowali. Koszty poszczególnych etapów kształtują się następująco:

 • etap 1 - 3799 zł brutto
 • etap 2 - 4999 zł brutto
 • koszt całkowity - 8798 zł brutto

Podpisanie umowy i dokonanie płatności

Podpisanie umowy pomiędzy uczestnikami szkolenia a organizatorem oraz dokonanie płatności za I etap szkolenia będzie mieć miejsce w ciągu 7 dni od otrzymania przez kursanta pozytywnej decyzji o przyjęciu na kurs (po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej).

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się w Gdańskim Parku Naukowo - Technologicznym mapa

Polecane materiały przed rozpoczęciem kursu


Czy wymagamy byś przerobił powyższe materiały? Nie. Jednakże tempo samego kursu jest szybkie, a każda dodatkowa praca przed jego rozpoczęciem na pewno zaprocentuje w jego trakcie.

Ramowy program Etapu I

 • Metodologia, narzędzia
 • Wstęp do GIT
 • C# - podstawy
 • C# - Build Automation
 • C# - OOP
 • C# - Nuget
 • C# - Loggery
 • C# - Test-Driven Development + Mock framework
 • SQL + MSSQL
 • C# - prosta aplikacja

Warunki kwalifikacji na Etap II

 • Minimum 70-80% zrealizowanych zadań domowych (każdorazowo ustalane z firmą partnerską)
 • Pozytywne przejście rozmowy z przedstawicielem przyszłego pracodawcy z zakresu tematycznego poruszanego na kursie

Ramowy program Etapu II

Program etapu II jest ustalany indywidualnie z przyszłymi pracodawcami naszych kursantów i zostanie przedstawiony kursantom indywidualnie.

Czego się nauczysz?

 • Obsługiwać narzędzia programistyczne w tym ReShaper IDE, Git, Slack, Trello
 • Będziesz sprawnie posługiwać się językiem C#
 • Poznasz podstawy narzędzi DevOps - Ansible, Docker, Jenkins
 • Programowanie w parach nie będzie dla Ciebie przeszkodą
 • Nauczysz się, że code review to efektywne narzędzie poprawy jakości kodu
 • Poznasz protokoły HTTP i REST
 • Nauczysz się jak integrować swoje aplikacje z relacyjnymi bazami danych MySQL / PostgreSQL
 • Wyjaśnimy Ci co to są bazy NoSQL, dowiesz się jak je używać
 • Dowiesz się co to jest Continuous Integration i Continuous Delivery
 • Wyjaśnimy Ci na czym polega web security i dlaczego jest ono takie ważne