Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób początkujących chcących rozpocząć karierę Frontend Developera. Podczas szkolenia nabędziesz podstawową wiedzę z zakresu wytwarzania aplikacji biznesowych, poznasz narzędzia i warsztat Frontend Developera.

Kandydaci

Jeżeli potrafisz myśleć abstrakcyjnie i masz doświadczenie w użytkowaniu komputera - jesteś dla nas idealnym kandydatem. Nie ważne czy jesteś humanistą czy inżynierem, z nami nauczysz się myśleć jak prawdziwy developer.

Organizacja szkolenia

Szkolenie zorganizowane jest w trybie jeden tydzień pracy na kursie, jeden tydzień przerwy przez łącznie 4 miesiące. W tygodniu przerwy organizowane są dodatkowo 4-godzinne zajęcia, które mają na celu powtórzenie i utrwalenie wiadomości z tygodnia poprzedniego (najczęściej w środy lub czwartki). Pierwsze zajęcia pozwalają nabyć kursantom podstawową wiedzę z zakresu programowania, by później móc swobodnie uczyć się coraz to trudniejszych zagadnień, nowych technologii i narzędzi, a także wykonać dodatkowo pod okiem trenera swój projekt. Zajęcia mają formę warsztatów, gdzie kładziemy szczególny nacisk na to, by przygotować kandydata pod kątem praktycznym. Każdą sesję prowadzi profesjonalny trener z wieloletnim doświadczeniem w branży.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie będzie trwało w sumie 180h zegarowe (240h szkoleniowych). Czas dodatkowy, który kursant musi poświęcić na pracę samodzielną w domu waha się w przedziale od 80h do 150h zegarowych (jest to bardzo zależne od indywidualnych predyspozycji każdego z kursantów). Spotkania prowadzone będą w dni powszednie oraz weekendy (z pominięciem dni wolnych od pracy). Każde ze spotkań w dni powszednie będzie trwało 4h. Sesje sobotnie są dłuższe i będą trwały 6h. Po każdym tygodniu nauki następuje tydzień wolny od zajęć - z doświadczenia wiemy, że kursanci lepiej przyswajają wiedzę gdy są wypoczęci, dlatego zdecydowaliśmy się na taki tryb prowadzenia zajęć. W tym tygodniu odbywają się jednak zajęcia dodatkowe, utrwalające wiedzę z poprzedniego tygodnia. W trakcie tygodnia wolnego od zajęć kursanci, dzięki stałemu kontaktowi z trenerem prowadzącym zajęcia, będą mogli realizować zadany projekt i nadrabiać zaległości. Będą też mogli zwyczajnie odpocząć albo zająć się ważnymi dla siebie sprawami. Przecież każdy z nas ma życie prywatne.

Weryfikacja postępów

Postępy uzyskiwane przez kursantów podlegają ciągłej ocenie. W tygodniu wolnym od zajęć kursanci realizują zadaną pracę domową oraz przygotowują się do sprawdzianu. Zakres prac domowy i sprawdzianów zawsze bazuje na już przerobionym materiale i dotyczy w szczególności zagadnień z poprzedniego tygodnia kursu. Sprawdziany trwają zwykle około 60 min. Warunkiem ukończenia kursu z wynikiem pozytywnym jest uzyskanie średniej na poziomie 70%. Tak - zdajemy sobie sprawę z tego, że nasz kurs należy do najbardziej wymagających na rynku. W trakcie trwania kursu kursanci:

 • zrealizują min. 6 prac domowych
 • napiszą min. 6 sprawdzianów

Polecane materiały przed rozpoczęciem kursu


Czy wymagamy byś przerobił powyższe materiały? Nie. Jednakże tempo samego kursu jest szybkie, a każda dodatkowa praca przed jego rozpoczęciem na pewno zaprocentuje w jego trakcie.

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się w Gdańskim Parku Naukowo - Technologicznym mapa

Ramowy program kursu

 • Ogólne
 • GIT
 • Linux
 • HTML
 • CSS/preprocesory
 • NPM
 • JavaScript
 • Podstawy
 • Ekosystem: ES5, ES6 itp
 • "this"
 • Dziedziczenie prototypowe
 • Testowanie: Mocha
 • Typy modułów w JavaScript
 • TypeScript
 • Podstawy i Konfiguracja NPM do pracy z TypeScriptem
 • Typy
 • OOP
 • Opcjonalne i definitywne wartości
 • Inferencja typów
 • Mixiny
 • Typy generyczne
 • Enumeracje
 • Przestrzenie nazw(namespace)
 • Moduły w TS
 • Używanie bibliotek napisanych w JavaScript
 • Angular 2+
 • Hello world: ng cli i konfiguracja projektu
 • MVC, MVVC
 • Komponenty, Template'y, Serwisy
 • RxJS
 • Testowanie: ng test
 • Konsumowanie serwisów HTTP
 • Websockety
 • Routing i Nawigacja
 • Service Workers
 • Firebase
 • Projekt końcowy

Czego się nauczysz?

 • bsługiwać narzędzia programistyczne w tym WebStorm, Git, Slack
 • Będziesz sprawnie posługiwać się JavaScript/TypeScript/Angular 2+ (wersja 2, 4, 5)
 • Programowanie w parach nie będzie dla Ciebie przeszkodą
 • Nauczysz się, że code review to efektywne narzędzie poprawy jakości kodu
 • Poznasz protokoły HTTP i REST
 • Wyjaśnimy Ci na czym polega web security i dlaczego jest ono takie ważne