Opis szkolenia

Docker jest platformą Open-Source dla developerów oraz administratorów systemowych umożliwiającą budowanie, dystrybuowanie oraz uruchamianie aplikacji rozproszonych. Docker wspiera tworzenie lekkich kontenerów umożliwiających odizolowanie mikrousług na poziomie CPU, pamięci, systemu plików oraz sieci. Celem szkolenia jest przybliżenie tematów związanych z tworzeniem lekkich kontenerów aplikacji za pomocą Dockera.

Kandydaci

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu obsługi systemu Linux (dowolna dystrybucja) na poziomie wiesza poleceń.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie będzie trwało w sumie 7h i zostanie przeprowadzone w dni ustalone z firmą - zleceniodawcą. Szkolenie może zostać zorganizowane zarówno w dni powszednie jak i w dni weekendowe.

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się w Siedzibie firmy - zleceniodawcy lub w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Istnieje również możliwość organizacji szkolenia poza Trójmiastem

Termin szkolenia

Szkolenie odbędzie się w terminie ustalonym z firmą - zleceniodawcą

Organizacja szkolenia

Na szkolenie dostarczamy sprzęt komputerowy z zainstalowanym i skonfigurowanym środowiskiem oraz narzędziami potrzebnymi do przeprowadzenia szkolenia. Po stronie zleceniodawcy pozostaje kwestia udostępnienia stosownej sali oraz ewentualny catering.

Program

 • Wstęp do Microservices
 • Podstawowe informacje o Dockerze i wirtualizacji
 • Architektura Dockera
 • Instalacja Dockera
 • Praca z obrazami i kontenerami
 • Twój pierwszy kontener aplikacji
 • Współpraca z Docker repository
 • Wolumeny danych
 • Zarządzanie siecią
 • Learn by example
  • Hello World w kontenerze
  • Uruchamianie prostej aplikacji w kontenerze
  • Zarządzanie stanami kontenera
  • Tworzenie własnego obrazu
  • Uruchamianie bridge'a sieciowego
  • Dodawanie kontenera do sieci
  • Tworzenie wolumenów danych
  • Backup, migracja oraz przywracanie wolumenów danych
 • Narzędzia wspomagające pracę z Dockerem

Jakie technologie poznasz?

Co zyskasz dodatkowo?

 • Certyfikat ukończenia kursu wraz z rekomendacją
 • Gadżet niespodziankę